8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet cvičení zdarma

1. Vypočítej


Vypočítej příklad a zapiš výsledek

1. Doplň chybějící číslo, aby platila rovnost
120 minut + ... sekund = 2 hodiny 30 minut

2. Vypočítej
20 - 5 + (3 · 12) + 12 =

3. Vypočítej
14 · 5 + 12 : 6 - 8 · 8 =

4. Vypočítej
[(45 - 10) · 2 + 15] - 4 =

5. Vypočítej
8 · 3 + 12 · 2 + 125 : 5 =