8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet cvičení zdarma

2. Slovní úlohy 1


Vyber správné řešení z uvedených možností

Ve firmě pracovalo několik šestičlenných týmů, které jsou složeny ze čtyř mužů a dvou žen. Když se počet členů snížil na čtyři, při zachování původního počtu pracovníků přibyly tři týmy. Kolik šestičlenných týmů měla firma?
méně než 5
5
6
více než 6
nelze určit