8G přijímačky.cz

Procvičování češtiny na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium


Nová registrace

6. Procvičování češtiny - koncovky podstatných jmen


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Větve ... zastínily celou náves.
lípi
lípy

2. Olovo patří mezi těžké .... kovy
kovy
kovi

3. S novými ... jde práce rychleji.
strojy
stroji

4. Potřebuji nějaké ... na dobré auto.
tipi
tipy

5. K tomuto počítači potřebuješ ....
klávesnici
klávesnicy

6. Dobře pečuj o své ....
zdraví
zdravý

7. Nad ... se vznášel slavík.
poly
poli

8. Jejich ... jsme využili vícekrát.
služby
službi

9. Jdeš do ...?
školy
školi

10. Šumava je pokrytá ....
lesy
lesiJiné náhodně vybrané cvičení