8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - koncovky podstatných jmen


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Zdravím Tě z ... zaoceánské lodi.
paluby
palubi

2. V této ... je hezký kostelík.
vsi
vsy

3. ... kuňkaly celý večer.
Žáby
Žábi

4. K tomuto počítači potřebuješ ....
klávesnici
klávesnicy

5. V muzeu můžeš vidět zajímavé ....
výstavi
výstavy

6. Jejich ... jsme využili vícekrát.
služby
službi

7. Řeka teče hlubokým ....
údolím
údolým

8. Uzavřeli jsem s nimi potřebné ....
smlouvi
smlouvy

9. Látka byla rozpíchaná ....
jehlamy
jehlami

10. K přepravě přes řeku lidé dříve využívali ....
převozníky
převozníki



Jiné náhodně vybrané cvičení