8G přijímačky.cz

Procvičování češtiny na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium


Koupit přístup do placené části - 390 Kč na tři měsíce


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - koncovky podstatných jmen


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. K přepravě přes řeku lidé dříve využívali ....
převozníky
převozníki

2. Jeho ... znají všichni.
aféry
aféri

3. Uzavřeli jsem s nimi potřebné ....
smlouvi
smlouvy

4. Ve skříni se objevili ....
moly
moli

5. Jezdíš na zahraniční ...?
veletrhy
veletrhi

6. Dobře pečuj o své ....
zdraví
zdravý

7. Jdeš do ...?
školy
školi

8. Pro lidské tělo jsou důležité nejen vitamíny, ale také ....
mineráli
minerály

9. ... kuňkaly celý večer.
Žáby
Žábi

10. Postavili jsme dva ....
sněhuláky
sněhulákiJiné náhodně vybrané cvičení