8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - koncovky podstatných jmen


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. V této ... je hezký kostelík.
vsi
vsy

2. e slavnostním příležitostem máme stříbrné ....
příbori
příbory

3. Na ... zbyla trocha polévky.
lžíci
lžícy

4. Řeka teče hlubokým ....
údolím
údolým

5. Sněžné ... jsou celé bílé.
sovi
sovy

6. Jdeš do ...?
školy
školi

7. V Mladé ... se vyrábějí auta.
Boleslavy
Boleslavi

8. Dobře pečuj o své ....
zdraví
zdravý

9. Obědval jsi v ...?
restauraci
restauracy

10. ... kuňkaly celý večer.
Žáby
ŽábiJiné náhodně vybrané cvičení