8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
190 Kč na jeden měsíc


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - koncovky podstatných jmen


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... kuňkaly celý večer.
Žáby
Žábi

2. Uzavřeli jsem s nimi potřebné ....
smlouvi
smlouvy

3. Nové tovární ... fungují i v noci.
hali
haly

4. Sněžné ... jsou celé bílé.
sovi
sovy

5. Látka byla rozpíchaná ....
jehlamy
jehlami

6. Olovo patří mezi těžké .... kovy
kovy
kovi

7. Každý den chodí se ... na procházku.
psy
psi

8. V Mladé ... se vyrábějí auta.
Boleslavy
Boleslavi

9. Řeka teče hlubokým ....
údolím
údolým

10. e slavnostním příležitostem máme stříbrné ....
příbori
příboryJiné náhodně vybrané cvičení