8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - předložky s, z, předpony s-, z-, vz-

V předponách i předložkách s-z tápou mnozí a tomuhle se nevyhnete jak v procesu vzdělávání, tak v dalším životě. Navíc zde nejsou některé věci odvoditelné nebo odůvodnitelné (například strávit), takže to chce procvičovat.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Na jaře ... obilí na polích.
vzklíčí
vsklíčí

2. Toto jídlo ... rychle.
ztrávíš
strávíš

3. Letadlo přistálo ... velkým hlukem.
s
z

4. ... z desátého patra do přízemí.
Shlíželi
Zhlíželi

5. Zimou mu ... nos.
sčervenal
zčervenal

6. Vrací se ... zahraničí.
se
ze

7. Nafouknutý balónek rychle ....
zplaskl
splaskl

8. Loď ... na útesu.
stroskotala
ztroskotala

9. ... březnem přichází jaro.
Z
S

10. Mezi nejznámější Čapkova díla patří Válka ... mloky.
z
sJiné náhodně vybrané cvičení