8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - předložky s, z, předpony s-, z-, vz-

V předponách i předložkách s-z tápou mnozí a tomuhle se nevyhnete jak v procesu vzdělávání, tak v dalším životě. Navíc zde nejsou některé věci odvoditelné nebo odůvodnitelné (například strávit), takže to chce procvičovat.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... z desátého patra do přízemí.
Shlíželi
Zhlíželi

2. ... k nebi.
Zhlížel
Vzhlížel

3. Vstává ... slepicemi.
se
ze

4. Každou poruchu odstraní ... budovy.
správa
zpráva

5. Umíš složit čepici ... papíru?
s
z

6. Tvoje ... chování mi vadí.
spupné
zpupné

7. Srovnal se ... tím dost rychle.
s
z

8. Nafouknutý balónek rychle ....
zplaskl
splaskl

9. Najednou všechno ....
ztichlo
stichlo

10. Lékařský ... je důležitý pro léčbu civilizačních nemocí.
výskum
výzkumJiné náhodně vybrané cvičení