8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
190 Kč na jeden měsíc


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - předložky s, z, předpony s-, z-, vz-

V předponách i předložkách s-z tápou mnozí a tomuhle se nevyhnete jak v procesu vzdělávání, tak v dalším životě. Navíc zde nejsou některé věci odvoditelné nebo odůvodnitelné (například strávit), takže to chce procvičovat.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Najednou všechno ....
ztichlo
stichlo

2. Komu ... vás to patří?
s
z

3. Loď ... na útesu.
stroskotala
ztroskotala

4. Lékařský ... je důležitý pro léčbu civilizačních nemocí.
výskum
výzkum

5. Šel na procházku ... svým psem.
se
ze

6. Letadlo přistálo ... velkým hlukem.
s
z

7. ... je víc než polovina původní ceny.
Sleva
Zleva

8. Vstává ... slepicemi.
se
ze

9. ... k nebi.
Zhlížel
Vzhlížel

10. Spadla mu čepice ... hlavy.
z
sJiné náhodně vybrané cvičení