8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - předložky s, z, předpony s-, z-, vz-

V předponách i předložkách s-z tápou mnozí a tomuhle se nevyhnete jak v procesu vzdělávání, tak v dalším životě. Navíc zde nejsou některé věci odvoditelné nebo odůvodnitelné (například strávit), takže to chce procvičovat.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Lékařský ... je důležitý pro léčbu civilizačních nemocí.
výskum
výzkum

2. ... z desátého patra do přízemí.
Shlíželi
Zhlíželi

3. ... větviček vyrazily první pupeny.
Z
S

4. Vrací se ... zahraničí.
se
ze

5. Nafouknutý balónek rychle ....
zplaskl
splaskl

6. Před bouřkou ... obloha.
sešedla
zešedla

7. Letadlo ... a zmizelo v mracích.
vzlétlo
zlétlo

8. Ráno vstávám ... dobrou náladou.
s
z

9. Šel na procházku ... svým psem.
se
ze

10. ... je víc než polovina původní ceny.
Sleva
ZlevaJiné náhodně vybrané cvičení