8G přijímačky.cz

Procvičování češtiny na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium


Koupit přístup do placené části - 390 Kč na tři měsíce


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - předložky s, z, předpony s-, z-, vz-

V předponách i předložkách s-z tápou mnozí a tomuhle se nevyhnete jak v procesu vzdělávání, tak v dalším životě. Navíc zde nejsou některé věci odvoditelné nebo odůvodnitelné (například strávit), takže to chce procvičovat.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... větviček vyrazily první pupeny.
Z
S

2. Vrací se ... zahraničí.
se
ze

3. Toto jídlo ... rychle.
ztrávíš
strávíš

4. Srovnal se ... tím dost rychle.
s
z

5. Umíš složit čepici ... papíru?
s
z

6. Občas se ... nimi navštěvujeme
z
s

7. Mezi nejznámější Čapkova díla patří Válka ... mloky.
z
s

8. Lékařský ... je důležitý pro léčbu civilizačních nemocí.
výskum
výzkum

9. Najednou všechno ....
ztichlo
stichlo

10. ... březnem přichází jaro.
Z
SJiné náhodně vybrané cvičení