8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - Přídavná jména přivlastňovací

V psaní přivlastňovacích přídavných jmen se chybuje v koncovkách -ovi/-ovy, najdou se však i jiné mluvnické jevy, které je třeba u těchto jmen procvičit.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Na výletě jsme byli s ... dětmi.
bratrovými
bratrovýmy

2. Postavu vojáka Švejka známe z ... knih.
Haškových
Haškovích

3. Husité jsou ... stoupenci.
Husovi
Husovy

4. Ve ... Libuši vystupují postavy dávných českých dějin.
Smetanové
Smetanově

5. V hodině češtiny jsme četli z ... Kytice.
Erbenovi
Erbenovy

6. To jsou věci z ... pozůstalosti
dědovy
dědovi

7. K ... dílu se vrátíte i na střední škole.
Jiráskovo
Jiráskovu

8. Blízko Karlova mostu najdeme ... lázně.
Karlovy
Karlovi

9. Štěkali na mě ... psi.
bratrovi
bratrovy

10. V ... ulici je denně plno turistů.
Nerudové
NerudověJiné náhodně vybrané cvičení