8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
190 Kč na jeden měsíc


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - Přídavná jména přivlastňovací

V psaní přivlastňovacích přídavných jmen se chybuje v koncovkách -ovi/-ovy, najdou se však i jiné mluvnické jevy, které je třeba u těchto jmen procvičit.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... výkony zůstanou dlouho nepřekonány.
Jágrovy
Jágrovi

2. Ve ... Libuši vystupují postavy dávných českých dějin.
Smetanové
Smetanově

3. V ... povídkách najdeme zajímavé příběhy.
Čapkových
Čapkovích

4. Štěkali na mě ... psi.
bratrovi
bratrovy

5. Husité jsou ... stoupenci.
Husovi
Husovy

6. ... myšlenky jsou aktuální ještě dnes.
Husovi
Husovy

7. Postavu vojáka Švejka známe z ... knih.
Haškových
Haškovích

8. Na výletě jsme byli s ... dětmi.
bratrovými
bratrovýmy

9. V ... ulici je denně plno turistů.
Nerudové
Nerudově

10. ... skladby proslavily českou hudbu i v Japonsku.
Janáčkovy
JanáčkoviJiné náhodně vybrané cvičení