8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - Přídavná jména přivlastňovací

V psaní přivlastňovacích přídavných jmen se chybuje v koncovkách -ovi/-ovy, najdou se však i jiné mluvnické jevy, které je třeba u těchto jmen procvičit.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. O tomto představení ... Libuše jsem slyšel jen to nejlepší.
Smetanovy
Smetanovi

2. K ... dílu se vrátíte i na střední škole.
Jiráskovo
Jiráskovu

3. To jsou věci z ... pozůstalosti
dědovy
dědovi

4. ... myšlenky jsou aktuální ještě dnes.
Husovi
Husovy

5. ... skladby proslavily českou hudbu i v Japonsku.
Janáčkovy
Janáčkovi

6. Štěkali na mě ... psi.
bratrovi
bratrovy

7. Husité jsou ... stoupenci.
Husovi
Husovy

8. V hodině češtiny jsme četli z ... Kytice.
Erbenovi
Erbenovy

9. Blízko Karlova mostu najdeme ... lázně.
Karlovy
Karlovi

10. Na výletě jsme byli s ... dětmi.
bratrovými
bratrovýmyJiné náhodně vybrané cvičení