8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - Přídavná jména přivlastňovací

V psaní přivlastňovacích přídavných jmen se chybuje v koncovkách -ovi/-ovy, najdou se však i jiné mluvnické jevy, které je třeba u těchto jmen procvičit.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. V ... ulici je denně plno turistů.
Nerudové
Nerudově

2. Štěkali na mě ... psi.
bratrovi
bratrovy

3. To jsou věci z ... pozůstalosti
dědovy
dědovi

4. Ve ... Libuši vystupují postavy dávných českých dějin.
Smetanové
Smetanově

5. Blízko Karlova mostu najdeme ... lázně.
Karlovy
Karlovi

6. ... výkony zůstanou dlouho nepřekonány.
Jágrovy
Jágrovi

7. ... myšlenky jsou aktuální ještě dnes.
Husovi
Husovy

8. ... skladby proslavily českou hudbu i v Japonsku.
Janáčkovy
Janáčkovi

9. Na výletě jsme byli s ... dětmi.
bratrovými
bratrovýmy

10. Podél ... třídy najdeme nové obchody.
Masarykovi
MasarykovyJiné náhodně vybrané cvičení