8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

V těchto skupinách hlásek se zapeklitost češtiny projevuje naplno :-). Tady je procvičování nenahraditelné, v placené máme násobně víc úloh.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... úřad to nepovolil.
Tamější
Tamnější

2. Drž si tu tašku raději ... rukama.
objema
oběma

3. Ze starých bájí známe i Libušinu ....
vještbu
věštbu

4. ... jsme se přímo královsky.
Pomněli
Poměli

5. ... jsme to dvakrát.
Objeli
Oběli

6. Dnes jsi mě ... překvapil.
příjemně
příjemě

7. Už kvetou ....
pomněnky
poměnky

8. Při tomto ... dlouho nevydržíš.
vypjetí
vypětí

9. S vysokým ... mohou pracovat jen proškolení kolegové.
napjetím
napětím

10. Vítáme vás na naší ....
oslavě
oslavjeJiné náhodně vybrané cvičení