8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

V těchto skupinách hlásek se zapeklitost češtiny projevuje naplno :-). Tady je procvičování nenahraditelné, v placené máme násobně víc úloh.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... jsme se přímo královsky.
Pomněli
Poměli

2. Dnes jsi mě ... překvapil.
příjemně
příjemě

3. Politologie je ... o politice.
věda
vjeda

4. Jaká je teplota na venkovním ...?
teplomněru
teploměru

5. Do rána se venku vytvořily ....
závjeje
závěje

6. Žádal nás o to přímo ....
úpěnlivě
úpjenlivě

7. ... úřad to nepovolil.
Tamější
Tamnější

8. Už kvetou ....
pomněnky
poměnky

9. Mám ... sourozenců.
pět
pjet

10. Trávíš víkendy na ...?
chalupě
chalupjeJiné náhodně vybrané cvičení