8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

V těchto skupinách hlásek se zapeklitost češtiny projevuje naplno :-). Tady je procvičování nenahraditelné, v placené máme násobně víc úloh.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Drž si tu tašku raději ... rukama.
objema
oběma

2. Dnes jsi mě ... překvapil.
příjemně
příjemě

3. Do rána se venku vytvořily ....
závjeje
závěje

4. V ... jezdíme na hory.
zimě
zimně

5. Trávíš víkendy na ...?
chalupě
chalupje

6. Nebe je plné ....
hvězd
hvjezd

7. Skála ... přímo nad řekou.
strměla
strmněla

8. Už kvetou ....
pomněnky
poměnky

9. Výtvarné ... mě odjakživa zajímalo.
umění
umnění

10. Vítáme vás na naší ....
oslavě
oslavjeJiné náhodně vybrané cvičení