8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
190 Kč na jeden měsíc


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

V těchto skupinách hlásek se zapeklitost češtiny projevuje naplno :-). Tady je procvičování nenahraditelné, v placené máme násobně víc úloh.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Žádal nás o to přímo ....
úpěnlivě
úpjenlivě

2. Ze starých bájí známe i Libušinu ....
vještbu
věštbu

3. Jaká je teplota na venkovním ...?
teplomněru
teploměru

4. Trávíš víkendy na ...?
chalupě
chalupje

5. Při pádu ztratil ....
vjedomí
vědomí

6. S vysokým ... mohou pracovat jen proškolení kolegové.
napjetím
napětím

7. Už kvetou ....
pomněnky
poměnky

8. Přijdeš zítra na ...?
oběd
objed

9. Při tomto ... dlouho nevydržíš.
vypjetí
vypětí

10. Nebe je plné ....
hvězd
hvjezdJiné náhodně vybrané cvičení