8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

V těchto skupinách hlásek se zapeklitost češtiny projevuje naplno :-). Tady je procvičování nenahraditelné, v placené máme násobně víc úloh.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Nebe je plné ....
hvězd
hvjezd

2. Výtvarné ... mě odjakživa zajímalo.
umění
umnění

3. Při tomto ... dlouho nevydržíš.
vypjetí
vypětí

4. Trávíš víkendy na ...?
chalupě
chalupje

5. To jsem ... už včera.
obědnal
objednal

6. Myslím to zcela ....
upřímě
upřímně

7. Žádal nás o to přímo ....
úpěnlivě
úpjenlivě

8. Do rána se venku vytvořily ....
závjeje
závěje

9. Skála ... přímo nad řekou.
strměla
strmněla

10. ... úřad to nepovolil.
Tamější
TamnějšíJiné náhodně vybrané cvičení