8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - párové souhlásky p/b, t/d, ť/ď, s/z, š/ž, h/ch, f/v ve slovech

Psaní párových souhlásek je docela jednoduše odvoditelné, nicméně neškodí tomu věnovat trochu pozornosti. Nikdy nevíte, kdy vám to může ujet :-)
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. V listopadu je hodně ranních ....
mlch
mlh

2. ... se při zemětřesení zachvěla.
Zeť
Zeď

3. ... lodě se zhoupla na vlnách.
Záď
Záť

4. ... při zvedání břemena praskl.
Popruh
Popruch

5. Výlet na ... uskutečníme zítra.
Sněžku
Sněšku

6. Luštíš někdy ...?
křížovky
křížofky

7. ... není původní české jméno.
Gustaf
Gustav

8. ... hradu byla vidět už z dálky.
Víška
Vížka

9. Utři to ... hadrem.
vlhkým
vlchkým

10. Těch ... je na vánočním stromečku trochu moc.
ozdob
ozdopJiné náhodně vybrané cvičení