8G přijímačky.cz

Procvičování češtiny na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium


Nová registrace

6. Procvičování češtiny - párové souhlásky p/b, t/d, ť/ď, s/z, š/ž, h/ch, f/v ve slovech


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... při zvedání břemena praskl.
Popruh
Popruch

2. ... úsilí jiných nedbalým přístupem.
Nekaste
Nekazte

3. Bez ... už nikdo nezjistí, jak to bylo.
světků
svědků

4. Jenom ... dělila zvířata od lidí.
mříž
mříš

5. ... mi o tom, co se včera stalo.
Pověz
Pověs

6. Cíl naší cesty je už ....
blísko
blízko

7. Jeho ... přiváděl fanynky k šílenství.
zpěv
zpjev

8. Učí se hrát na lesní ....
roh
roch

9. Uklouzl na ... povrchu.
hladkém
hlatkém

10. Jeho ... nikdo neposlouchal.
prosby
prozbyJiné náhodně vybrané cvičení