8G přijímačky.cz

Procvičování češtiny na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium


Koupit přístup do placené části - 390 Kč na tři měsíce


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - párové souhlásky p/b, t/d, ť/ď, s/z, š/ž, h/ch, f/v ve slovech

Psaní párových souhlásek je docela jednoduše odvoditelné, nicméně neškodí tomu věnovat trochu pozornosti. Nikdy nevíte, kdy vám to může ujet :-)
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Při výlovu rybníka byla každá ... plná ryb.
káď
káť

2. V listopadu je hodně ranních ....
mlch
mlh

3. Dříve tady rostl velký ....
hloch
hloh

4. Při přípravě tohoto jídla ... vodu raději mlékem.
nahraďte
nahraťte

5. ... při zvedání břemena praskl.
Popruh
Popruch

6. Výlet na ... uskutečníme zítra.
Sněžku
Sněšku

7. Luštíš někdy ...?
křížovky
křížofky

8. Kníže ... má sochu v centru Prahy.
Václav
Václaf

9. ... úsilí jiných nedbalým přístupem.
Nekaste
Nekazte

10. Uklouzl na ... povrchu.
hladkém
hlatkémJiné náhodně vybrané cvičení