8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - párové souhlásky p/b, t/d, ť/ď, s/z, š/ž, h/ch, f/v ve slovech

Psaní párových souhlásek je docela jednoduše odvoditelné, nicméně neškodí tomu věnovat trochu pozornosti. Nikdy nevíte, kdy vám to může ujet :-)
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Jeho ... nikdo neposlouchal.
prosby
prozby

2. Utři to ... hadrem.
vlhkým
vlchkým

3. Potravinářské ... procházejí přísnou kontrolou.
výropky
výrobky

4. V listopadu je hodně ranních ....
mlch
mlh

5. Cíl naší cesty je už ....
blísko
blízko

6. ... úsilí jiných nedbalým přístupem.
Nekaste
Nekazte

7. Dbejte o ... našich předků.
odkas
odkaz

8. ... mi o tom, co se včera stalo.
Pověz
Pověs

9. Na výlet si s sebou vezmi ....
obvaz
obvas

10. Jenom ... dělila zvířata od lidí.
mříž
mříšJiné náhodně vybrané cvičení