8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - párové souhlásky p/b, t/d, ť/ď, s/z, š/ž, h/ch, f/v ve slovech

Psaní párových souhlásek je docela jednoduše odvoditelné, nicméně neškodí tomu věnovat trochu pozornosti. Nikdy nevíte, kdy vám to může ujet :-)
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Jeho ... nikdo neposlouchal.
prosby
prozby

2. Jeho ... přiváděl fanynky k šílenství.
zpěv
zpjev

3. Při přípravě tohoto jídla ... vodu raději mlékem.
nahraďte
nahraťte

4. Cíl naší cesty je už ....
blísko
blízko

5. ... lodě se zhoupla na vlnách.
Záď
Záť

6. ... úsilí jiných nedbalým přístupem.
Nekaste
Nekazte

7. Výlet na ... uskutečníme zítra.
Sněžku
Sněšku

8. Tento obraz má zajímavý ....
původ
půvot

9. Kníže ... má sochu v centru Prahy.
Václav
Václaf

10. Uklouzl na ... povrchu.
hladkém
hlatkémJiné náhodně vybrané cvičení