8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
190 Kč na jeden měsíc


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - párové souhlásky p/b, t/d, ť/ď, s/z, š/ž, h/ch, f/v ve slovech

Psaní párových souhlásek je docela jednoduše odvoditelné, nicméně neškodí tomu věnovat trochu pozornosti. Nikdy nevíte, kdy vám to může ujet :-)
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Jenom ... dělila zvířata od lidí.
mříž
mříš

2. Kníže ... má sochu v centru Prahy.
Václav
Václaf

3. ... není původní české jméno.
Gustaf
Gustav

4. Potravinářské ... procházejí přísnou kontrolou.
výropky
výrobky

5. V listopadu je hodně ranních ....
mlch
mlh

6. Učí se hrát na lesní ....
roh
roch

7. Jeho ... nikdo neposlouchal.
prosby
prozby

8. Cíl naší cesty je už ....
blísko
blízko

9. ... úsilí jiných nedbalým přístupem.
Nekaste
Nekazte

10. Na výlet si s sebou vezmi ....
obvaz
obvasJiné náhodně vybrané cvičení