8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - párové souhlásky p/b, t/d, ť/ď, s/z, š/ž, h/ch, f/v ve slovech

Psaní párových souhlásek je docela jednoduše odvoditelné, nicméně neškodí tomu věnovat trochu pozornosti. Nikdy nevíte, kdy vám to může ujet :-)
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Utři to ... hadrem.
vlhkým
vlchkým

2. Při přípravě tohoto jídla ... vodu raději mlékem.
nahraďte
nahraťte

3. Těch ... je na vánočním stromečku trochu moc.
ozdob
ozdop

4. Luštíš někdy ...?
křížovky
křížofky

5. Při výlovu rybníka byla každá ... plná ryb.
káď
káť

6. Potravinářské ... procházejí přísnou kontrolou.
výropky
výrobky

7. Jenom ... dělila zvířata od lidí.
mříž
mříš

8. Dříve tady rostl velký ....
hloch
hloh

9. ... se při zemětřesení zachvěla.
Zeť
Zeď

10. ... úsilí jiných nedbalým přístupem.
Nekaste
NekazteJiné náhodně vybrané cvičení