8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - psaní ú nebo ů

Při rozhodování, zda se ve slově píše ů nebo ú, si je třeba nejdříve říct, zda může mít slovo český původ, a proto do něj patří ů s kroužkem. Pak to půjde jako po másle.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Toto místo má neodolatelný ....
půvab
púvab

2. V záři měsíčních ... moře vypadalo krásně.
paprskú
paprsků

3. Často chodíme na vysokohorské ....
tůry
túry

4. ... je lepší předcházet.
Sporúm
Sporům

5. U ... se ještě svítí.
Novákú
Nováků

6. Na ... tam budeš rychleji.
skútru
skůtru

7. Za zdí hřbitova byly vidět ....
tůje
túje

8. ... se vrátím později.
Domů
Domú

9. Musel odpovídat na otázky ....
novinářú
novinářů

10. Tato ... je výsledkem sucha.
neúroda
neůrodaJiné náhodně vybrané cvičení