8G přijímačky.cz

Procvičování češtiny na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium


Nová registrace

6. Procvičování češtiny - psaní ú nebo ů


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... do zítřka?
Zůstaneš
Zústaneš

2. U ... se ještě svítí.
Novákú
Nováků

3. Nemá ... rozum.
vúbec
vůbec

4. Když uslyšíš ..., sova bude nedaleko.

5. V záři měsíčních ... moře vypadalo krásně.
paprskú
paprsků

6. Tato ... je výsledkem sucha.
neúroda
neůroda

7. Na ... tam budeš rychleji.
skútru
skůtru

8. V poledne bylo ... vedro.
ůmorné
úmorné

9. Ve své sbírce má hodně ....
hrníčkú
hrníčků

10. Musel odpovídat na otázky ....
novinářú
novinářůJiné náhodně vybrané cvičení