8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - psaní ú nebo ů

Při rozhodování, zda se ve slově píše ů nebo ú, si je třeba nejdříve říct, zda může mít slovo český původ, a proto do něj patří ů s kroužkem. Pak to půjde jako po másle.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... se vrátím později.
Domů
Domú

2. Pěstuješ na zahradě ...?
růže
rúže

3. Toto místo má neodolatelný ....
půvab
púvab

4. Navečeříme se v romantické ....
hospůdce
hospúdce

5. Často chodíme na vysokohorské ....
tůry
túry

6. ... na světový rekord
Zaútočil
Zaůtočil

7. V polévce byly kousky ....
kaprů
kaprú

8. ... najdeš na horských loukách.
Ocúny
Ocůny

9. Když uslyšíš ..., sova bude nedaleko.

10. ... do zítřka?
Zůstaneš
ZústanešJiné náhodně vybrané cvičení