8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
190 Kč na jeden měsíc


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - psaní ú nebo ů

Při rozhodování, zda se ve slově píše ů nebo ú, si je třeba nejdříve říct, zda může mít slovo český původ, a proto do něj patří ů s kroužkem. Pak to půjde jako po másle.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Ve své sbírce má hodně ....
hrníčkú
hrníčků

2. V záři měsíčních ... moře vypadalo krásně.
paprskú
paprsků

3. U ... se ještě svítí.
Novákú
Nováků

4. V poledne bylo ... vedro.
ůmorné
úmorné

5. Pěstuješ na zahradě ...?
růže
rúže

6. Navečeříme se v romantické ....
hospůdce
hospúdce

7. Vezmi si ... kabát.
svúj
svůj

8. Na stupně ... se dostaneš po tvrdém tréninku.
vítězů
vítězú

9. Máš hotové ...?
ůkoly
úkoly

10. Často chodíme na vysokohorské ....
tůry
túryJiné náhodně vybrané cvičení