8G přijímačky.cz

Procvičování češtiny na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium


Nová registrace

6. Procvičování češtiny - shoda podmětu s přísudkem


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Vědci ... před složitý úkol.
byli postaveni
byly postaveni

2. Z tašky mi ... peníze.
vypadli
vypadly

3. Štěňata a koťata si ....
hrály
hrála

4. ... jste to dost hluboké?
Vykopali
Vykopaly

5. Pohledy do krajiny nás zcela ....
okouzlili
okouzlily

6. Učitelky ... dohlížet o přestávce na chodbě.
musely
museli

7. Za městem ... dvě nová sídliště.
byla postavena
byly postaveny

8. Všechny třídy se ... exkurze.
zúčastnily
zúčastnili

9. Ubytovaní si hned po příjezdu do kempu ... stany.
postavily
postavili

10. ... jsme se v novém městě.
Zabydleli
ZabydlelyJiné náhodně vybrané cvičení