8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - shoda podmětu s přísudkem

Shoda podmětu s přísudkem je neporazitelná klasika, kterou prostě musíte znát. Nevyhnete se jí nejen v jakémkoli stupni vzdělávání, ale i v praktickém životě. V placené části je ke shodě podmětu s přísudkem daleko více úloh.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Děvčata se ... na závod.
připravovaly
připravovala

2. Děti s rodiči ... nejkratší úsek závodu.
běželi
běžely

3. Německá výstaviště nás ... svou rozlehlostí.
překvapila
překvapily

4. Krávy a telata se ... na stráni.
pásli
pásly

5. Všechny třídy se ... exkurze.
zúčastnily
zúčastnili

6. Psi ... celou noc.
štěkali
štěkaly

7. Celé odpoledne ... taneční skupiny.
účinkovaly
účinkovali

8. Lázeňští hosté si ... bahenní koupele.
užívali
užívaly

9. Z tašky mi ... peníze.
vypadli
vypadly

10. Rodiče s dětmi ... mezi prvními.
přišli
přišlyJiné náhodně vybrané cvičení