8G přijímačky.cz

Procvičování češtiny na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium


Koupit přístup do placené části - 390 Kč na tři měsíce


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - shoda podmětu s přísudkem

Shoda podmětu s přísudkem je neporazitelná klasika, kterou prostě musíte znát. Nevyhnete se jí nejen v jakémkoli stupni vzdělávání, ale i v praktickém životě. V placené části je ke shodě podmětu s přísudkem daleko více úloh.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Lázeňští hosté si ... bahenní koupele.
užívali
užívaly

2. Pohledy do krajiny nás zcela ....
okouzlili
okouzlily

3. Opice se ... napodobovat chování lidí.
naučili
naučily

4. Ubytovaní si hned po příjezdu do kempu ... stany.
postavily
postavili

5. Z tašky mi ... peníze.
vypadli
vypadly

6. Za městem ... dvě nová sídliště.
byla postavena
byly postaveny

7. Na chatě jsme ... past na myši.
nalíčili
nalíčily

8. ... jsme se v novém městě.
Zabydleli
Zabydlely

9. Učitelky ... dohlížet o přestávce na chodbě.
musely
museli

10. Členové tanečních skupin se dlouho ....
připravovali
připravovalyJiné náhodně vybrané cvičení