8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - shoda podmětu s přísudkem

Shoda podmětu s přísudkem je neporazitelná klasika, kterou prostě musíte znát. Nevyhnete se jí nejen v jakémkoli stupni vzdělávání, ale i v praktickém životě. V placené části je ke shodě podmětu s přísudkem daleko více úloh.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Děti s rodiči ... nejkratší úsek závodu.
běželi
běžely

2. Německá výstaviště nás ... svou rozlehlostí.
překvapila
překvapily

3. Lázeňští hosté si ... bahenní koupele.
užívali
užívaly

4. Opice se ... napodobovat chování lidí.
naučili
naučily

5. Děvčata se ... na závod.
připravovaly
připravovala

6. Za městem ... dvě nová sídliště.
byla postavena
byly postaveny

7. ... jsme náklad do třetího patra.
Vynášeli
Vynášely

8. Všechny třídy se ... exkurze.
zúčastnily
zúčastnili

9. Členové tanečních skupin se dlouho ....
připravovali
připravovaly

10. Žáci druhých tříd ... vánoční výzdobu.
připravili
připravilyJiné náhodně vybrané cvičení