8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
190 Kč na jeden měsíc


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - Tvary číslovek

Procvičíte si především použití oblíbených číslovek dva a oba, ale i dalších.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Karel ... bývá označován jako Otec vlasti.
IV
IV.

2. Skončí to v ... hodin.
5
5.

3. Za brigádu dostal ... korun.
tisícpětset
tisíc pět set

4. Přišel s ... přáteli.
pěti
pětima

5. Zaplatil za to ....
dvacet jedna korun
dvacet jednu korunu

6. V domě máme ... hodiny.
patery
patero

7. Sejdeme se v ... hodin.
sedum
sedm

8. Statek měl ... vrata.
čtvery
čtvera

9. Zdraví je vždy na ... místě.
prvním
prvém

10. Máme místenky do ... řady.
2
2.Jiné náhodně vybrané cvičení