8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - tvary zájmena já

V několika pádech má osobní zájmeno já zapeklité použití - procvičíte si, kdy je správné použít mě, mně, mne a mi.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Kdyby se to stalo ..., nevím, co bych dělal.

mně

2. Fakt ... nabízíš pomoc zdarma?

mně

3. Nech ... to na stole.

mně

4. Ještě o ... nic nevíš a klidně bys se mnou chtěl bydlet?

mně

5. O ... se to ví.

mně

6. Jíst syrové maso ... vůbec nevadí.
mi

7. Hlaď ... po vlasech.
mi

8. Tentokrát se obešli beze ....

mně

9. Museli na ... čekat dlouho, protože mi ujel vlak.

mně

10. ... nepřekvapili, spíš zaskočili.

MněJiné náhodně vybrané cvičení