8G přijímačky.cz

Procvičování češtiny na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium


Nová registrace

6. Procvičování češtiny - velká písmena


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Vždy jsme slavili ....
Mezinárodní den žen
mezinárodní Den žen

2. Zastavíme se ve ... a pak pojedeme dál.
Velkém meziříčí
Velkém Meziříčí

3. Většina demokratických zemí světa je členem ....
Organizace spojených národů
Organizace Spojených Národů

4. K ... jezdíme už dlouho.
Jaderskému Moři
Jaderskému moři

5. Staré domy mají jména, například tento se jmenuje ....
U kamenného mostu
U Kamenného mostu

6. Zde sídlí důležité úřady ....
středočeského kraje
Středočeského kraje

7. Chci se usadit ve ....
středních Čechách
Středních Čechách

8. Dříve jsem bydlel v domě ....
Naproti divadlu
naproti divadlu

9. Oděsa je ... přístav.
Černomořský
černomořský

10. V dálce vidíte ....
hrad Bouzov
Hrad BouzovJiné náhodně vybrané cvičení