8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - velká písmena

Základy psaní velkých písmen byste měli ovládnout na prvním stupni základní školy a zcela tyto znalosti dorazit na druhém stupni. V běžné komunikaci se chyby v psaní velkých písmen vyskytují poměrně často a procvičování je rozhodně potřebné.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Jenom ... mi můžeš pomoci.
ty
Ty

2. Dříve jsem bydlel v domě ....
Naproti divadlu
naproti divadlu

3. Chci se usadit ve ....
středních Čechách
Středních Čechách

4. Staré domy mají jména, například tento se jmenuje ....
U kamenného mostu
U Kamenného mostu

5. Ve filmových westernech často bojují ... s osadníky.
indiáni
Indiáni

6. Píseň Lucie Bílé ... téměř zlidověla.
Láska je láska
láska je láska

7. Řecko leží na ....
Balkánském Poloostrově
Balkánském poloostrově

8. Oděsa je ... přístav.
Černomořský
černomořský

9. V dálce vidíte ....
hrad Bouzov
Hrad Bouzov

10. Zastavíme se ve ... a pak pojedeme dál.
Velkém meziříčí
Velkém MeziříčíJiné náhodně vybrané cvičení