8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - velká písmena

Základy psaní velkých písmen byste měli ovládnout na prvním stupni základní školy a zcela tyto znalosti dorazit na druhém stupni. V běžné komunikaci se chyby v psaní velkých písmen vyskytují poměrně často a procvičování je rozhodně potřebné.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. V dálce vidíte ....
hrad Bouzov
Hrad Bouzov

2. Zde sídlí důležité úřady ....
středočeského kraje
Středočeského kraje

3. Z této rozhledny si můžeš prohlédnout půvabnou ... krajinu.
českou
Českou

4. Dříve jsem bydlel v domě ....
Naproti divadlu
naproti divadlu

5. Rád se procházím po ... nábřežích.
vltavských
Vltavských

6. Staré domy mají jména, například tento se jmenuje ....
U kamenného mostu
U Kamenného mostu

7. Celý ... hodlám sportovat.
nový rok
Nový rok

8. Píseň Lucie Bílé ... téměř zlidověla.
Láska je láska
láska je láska

9. Zastavíme se ve ... a pak pojedeme dál.
Velkém meziříčí
Velkém Meziříčí

10. Oděsa je ... přístav.
Černomořský
černomořskýJiné náhodně vybrané cvičení