8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
190 Kč na jeden měsíc


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - velká písmena

Základy psaní velkých písmen byste měli ovládnout na prvním stupni základní školy a zcela tyto znalosti dorazit na druhém stupni. V běžné komunikaci se chyby v psaní velkých písmen vyskytují poměrně často a procvičování je rozhodně potřebné.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Většina demokratických zemí světa je členem ....
Organizace spojených národů
Organizace Spojených Národů

2. Rád se procházím po ... nábřežích.
vltavských
Vltavských

3. Řecko leží na ....
Balkánském Poloostrově
Balkánském poloostrově

4. Z této rozhledny si můžeš prohlédnout půvabnou ... krajinu.
českou
Českou

5. Vždy jsme slavili ....
Mezinárodní den žen
mezinárodní Den žen

6. Jenom ... mi můžeš pomoci.
ty
Ty

7. Rád bych se podíval do ....
Jižní Ameriky
jižní Ameriky

8. Zde sídlí důležité úřady ....
středočeského kraje
Středočeského kraje

9. Staré domy mají jména, například tento se jmenuje ....
U kamenného mostu
U Kamenného mostu

10. Dříve jsem bydlel v domě ....
Naproti divadlu
naproti divadluJiné náhodně vybrané cvičení