8G přijímačky.cz

Procvičování češtiny na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium


Nová registrace

6. Procvičování češtiny - věta jednoduchá a souvětí

Rozlišení věty jednoduché a souvětí je učivo prvního stupně základní školy, v tomto cvičení si ověříte, jak tohle učivo zvládáte. Ve cvičení vyberte, zda úvodní text úlohy je věta jednoduchá nebo souvětí.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. "Když si to myslíš, nebudu tě přesvědčovat.." ...
věta jednoduchá
souvětí

2. "Doma mám rodinné auto a opravdu krásnou motorku." ...
věta jednoduchá
souvětí

3. " Tohle je velmi příjemné, ba přímo povznášející." ...
věta jednoduchá
souvětí

4. "Každou první středu v měsíci, a to v každém měsíci v roce, probíhá zkouška sirén ." ...
věta jednoduchá
souvětí

5. "Za těchto výhodných podmínek to prostě nemohu nekoupit ." ...
věta jednoduchá
souvětí

6. "Za této situace nemůžu opravdu dělat nic jiného." ...
věta jednoduchá
souvětí

7. "Nemohl najít cestu, dokonce vyrazil na úplně opačnou stranu ." ...
věta jednoduchá
souvětí

8. " Alois Jirásek, český spisovatel, napsal mnoho historických románů." ...
věta jednoduchá
souvětí

9. "Můj strýc je opravář a můj otec je učitel." ...
věta jednoduchá
souvětí

10. " V hotelu na nás čekal malý, ale velmi příjemný pokoj." ...
věta jednoduchá
souvětíJiné náhodně vybrané cvičení