8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - věta jednoduchá a souvětí

Rozlišení věty jednoduché a souvětí je učivo prvního stupně základní školy, v tomto cvičení si ověříte, jak tohle učivo zvládáte. Ve cvičení vyberte, zda úvodní text úlohy je věta jednoduchá nebo souvětí.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. "Je to můj dlouholetý a časově náročný koníček ." ...
věta jednoduchá
souvětí

2. "Už dávno jsem věděl, že si to o mně myslíš ." ...
věta jednoduchá
souvětí

3. "Každou první středu v měsíci, a to v každém měsíci v roce, probíhá zkouška sirén ." ...
věta jednoduchá
souvětí

4. " Rána jsou chladná, proto se teple oblékám." ...
souvětí
věta jednoduchá

5. "I přes jeho rychlý a trochu zmatený projev mu bylo dobře rozumět ." ...
věta jednoduchá
souvětí

6. "Můj strýc je opravář a můj otec je učitel." ...
věta jednoduchá
souvětí

7. "Za těchto výhodných podmínek to prostě nemohu nekoupit ." ...
věta jednoduchá
souvětí

8. "Doma mám rodinné auto a opravdu krásnou motorku." ...
věta jednoduchá
souvětí

9. " V hotelu na nás čekal malý, ale velmi příjemný pokoj." ...
věta jednoduchá
souvětí

10. "Nemohl najít cestu, dokonce vyrazil na úplně opačnou stranu ." ...
věta jednoduchá
souvětíJiné náhodně vybrané cvičení