8G přijímačky.cz

Procvičování češtiny na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium


Koupit přístup do placené části - 390 Kč na tři měsíce


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - věta jednoduchá a souvětí

Rozlišení věty jednoduché a souvětí je učivo prvního stupně základní školy, v tomto cvičení si ověříte, jak tohle učivo zvládáte. Ve cvičení vyberte, zda úvodní text úlohy je věta jednoduchá nebo souvětí.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. "Je to můj dlouholetý a časově náročný koníček ." ...
věta jednoduchá
souvětí

2. " Alois Jirásek, český spisovatel, napsal mnoho historických románů." ...
věta jednoduchá
souvětí

3. "Za této situace nemůžu opravdu dělat nic jiného." ...
věta jednoduchá
souvětí

4. " Tohle je velmi příjemné, ba přímo povznášející." ...
věta jednoduchá
souvětí

5. "I přes jeho rychlý a trochu zmatený projev mu bylo dobře rozumět ." ...
věta jednoduchá
souvětí

6. "Každou první středu v měsíci, a to v každém měsíci v roce, probíhá zkouška sirén ." ...
věta jednoduchá
souvětí

7. "Za těchto výhodných podmínek to prostě nemohu nekoupit ." ...
věta jednoduchá
souvětí

8. "Doma mám rodinné auto a opravdu krásnou motorku." ...
věta jednoduchá
souvětí

9. "Už dávno jsem věděl, že si to o mně myslíš ." ...
věta jednoduchá
souvětí

10. "Když si to myslíš, nebudu tě přesvědčovat.." ...
věta jednoduchá
souvětíJiné náhodně vybrané cvičení