8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
190 Kč na jeden měsíc


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - větné členy 1

V jednoduchém cvičeni určujete, jaký větný člen je vybrané slovo.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Hltal každé naše slovo. Slovo 'hltal' v úvodní větě je: ...
příslovečné určení
přísudek

2. V modrém kufru mám bílé spodky. Slovo 'spodky' v úvodní větě je: ...
podmět
předmět

3. Vidím to perspektivně. Slovo 'perspektivně' v úvodní větě je: ...
příslovečné určení času
příslovečné určení způsobu

4. Tvůj pes mi pokropil nohu. Slovo 'Tvůj' v úvodní větě je: ...
podmět
přívlastek

5. Její kočka má neuvěřitelné modré oči. Slovo 'kočka' v úvodní větě je: ...
podmět
předmět

6. Kolečkové brusle mohou být rychlým dopravním prostředkem. Slovo 'dopravním' v úvodní větě je: ...
přívlastek
předmět

7. Náš soused je učitelem. Slovo 'učitelem' v úvodní větě je: ...
součástí přísudku
předmět

8. Tloustnout znamená stárnout. Slovo 'Tloustnout' v úvodní větě je: ...
podmět
přísudek

9. Ve víně je pravda. Výraz 'Ve víně' v úvodní větě je: ...
příslovečné určení místa
příslovečné určení času

10. To nikdy nemůžeš vědět. Slovo 'nikdy' v úvodní větě je: ...
příslovečné určení času
příslovečné určení způsobuJiné náhodně vybrané cvičení