8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - větné členy 1

V jednoduchém cvičeni určujete, jaký větný člen je vybrané slovo.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Kolečkové brusle mohou být rychlým dopravním prostředkem. Slovo 'dopravním' v úvodní větě je: ...
přívlastek
předmět

2. Všechny hotely v Praze jsou touhle dobou obsazené. Výraz 'v Praze' v úvodní větě je: ...
příslovečné určení místa
přívlastek

3. Vidím to perspektivně. Slovo 'perspektivně' v úvodní větě je: ...
příslovečné určení času
příslovečné určení způsobu

4. Její kočka má neuvěřitelné modré oči. Slovo 'kočka' v úvodní větě je: ...
podmět
předmět

5. Tloustnout znamená stárnout. Slovo 'Tloustnout' v úvodní větě je: ...
podmět
přísudek

6. Houpání lodi způsobilo nevolnost většiny pasažérů.. Slovo 'Houpání' v úvodní větě je: ...
podmět
přísudek

7. Náš soused je učitelem. Slovo 'učitelem' v úvodní větě je: ...
součástí přísudku
předmět

8. Hltal každé naše slovo. Slovo 'hltal' v úvodní větě je: ...
příslovečné určení
přísudek

9. Po parkových cestičkách jezdilo rychle několik dětí na koloběžkách. Slovo 'rychle' v úvodní větě je: ...
příslovečné určení
přívlastek

10. Bolavá záda léčil jízdou na koni. Slovo 'jízdou' v úvodní větě je: ...
předmět
příslovečné určeníJiné náhodně vybrané cvičení