8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - větné členy 2

Procvičíte si vyhledání konkrétního větného členu ve větě.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Rozeznal jsem nově příchozí podle oblečení. Příslovečné určení v této větě je: ...
jsem
podle oblečení

2. Takto prostá myšlenka je i přes svou jednoduchost geniální. Přívlastek v této větě je: ...
geniální
prostá

3. V hrnku je teplý čaj. Přívlastek v této větě je: ...
V hrnku
teplý

4. Sledovat sociální sítě je důležité. Podmět v této větě je: ...
podmět není vyjádřen
Sledovat

5. V koši na papír se omylem ocitla plastová krabička. Podmět v této větě je: ...
krabička
papír

6. Nikdy jsem neměl na stěně kuchyně hodiny. Příslovečné určení času v této větě je: ...
Nikdy
hodiny

7. Pod dlouhých studiích se stal učitelem. Přísudek v této větě je: ...
stal se učitelem
stal se

8. Výletníci viděli hrad už z dálky. Podmět v této větě je: ...
Výletníci
hrad

9. V každém kalendáři by měly být uvedeny státní svátky. Přísudek v této větě je: ...
by měly být
by měly být uvedeny

10. Přišlo mi poděkování školy za účast na brigádě. Přívlastek v této větě je: ...
mi
školyJiné náhodně vybrané cvičení