8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova jsou učivem třetí třídy na základní škole, nicméně budete se s nimi setkávat prakticky až do maturity.seznam
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Zahrada byla plná ... a dalších květin.
pyvoněk
pivoněk

2. Při jídle používej ....
vidličku
vydličku

3. ... mi to na zem.
Vypadlo
Vipadlo

4. ... rýč do země.
Zapíchl
Zapýchl

5. Dědeček ... v křesle, až usnul.
klymbal
klimbal

6. Na obloze se rozzářila ....
světlyce
světlice

7. Otoč ... a najdeš nové učivo.
lyst
list

8. Brzy bude ....
zima
zyma

9. Na hradbách je malá ....
vížka
výžka

10. Přejeme vám příjemný ....
pobit
pobytJiné náhodně vybrané cvičení