8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova jsou učivem třetí třídy na základní škole, nicméně budete se s nimi setkávat prakticky až do maturity.seznam
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... si vzpomněl, jak to tenkrát bylo.
Brzy
Brzi

2. Brzy bude ....
zima
zyma

3. Toto ... skvěle voní.
mýdlo
mídlo

4. Šel ... večer do kina?
bys
bis

5. Celé odpoledne si ... nehty.
pyluje
piluje

6. Dostatečné ... vody je v horku nutné.
pití
pytí

7. Na hradbách je malá ....
vížka
výžka

8. Otoč ... a najdeš nové učivo.
lyst
list

9. Málem jsem se z toho ....
osypal
osipal

10. ... mi to na zem.
Vypadlo
VipadloJiné náhodně vybrané cvičení