8G přijímačky.cz

Procvičování češtiny na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium


Koupit přístup do placené části - 390 Kč na tři měsíce


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova jsou učivem třetí třídy na základní škole, nicméně budete se s nimi setkávat prakticky až do maturity.seznam
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... a už se námi nebaví.
Zpychl
Zpichl

2. ... mi to na zem.
Vypadlo
Vipadlo

3. Dám si ... polévky.
výce
více

4. Brzy bude ....
zima
zyma

5. ... poezie je plná něžných slov.
Mylostná
Milostná

6. Když napadne sníh, ... si.
zalyžujeme
zaližujeme

7. ... si vzpomněl, jak to tenkrát bylo.
Brzy
Brzi

8. Zahrada byla plná ... a dalších květin.
pyvoněk
pivoněk

9. Písek se musí prohodit ....
sítem
sýtem

10. ... se mnoho nenaučíš.
Opisováním
OpysovánímJiné náhodně vybrané cvičení