8G přijímačky.cz

Procvičování češtiny na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium


Nová registrace

6. Procvičování češtiny - vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova jsou učivem třetí třídy na základní škole, nicméně budete se s nimi setkávat prakticky až do maturity.seznam
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... sporty si užijeme o vánočních jarních prázdninách.
Zimní
Zymní

2. Na obloze se rozzářila ....
světlyce
světlice

3. Toto ... skvěle voní.
mýdlo
mídlo

4. ... poezie je plná něžných slov.
Mylostná
Milostná

5. ... rýč do země.
Zapíchl
Zapýchl

6. Dám si ... polévky.
výce
více

7. Jsem ... z celodenního cvičení.
vysílen
vysýlen

8. ... se mnoho nenaučíš.
Opisováním
Opysováním

9. Při jídle používej ....
vidličku
vydličku

10. Na hradbách je malá ....
vížka
výžkaJiné náhodně vybrané cvičení