8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova jsou učivem třetí třídy na základní škole, nicméně budete se s nimi setkávat prakticky až do maturity.seznam
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Při jídle používej ....
vidličku
vydličku

2. Málem jsem se z toho ....
osypal
osipal

3. ... poezie je plná něžných slov.
Mylostná
Milostná

4. ... je jedlá houba.
Syrovinka
Sirovinka

5. Brzy bude ....
zima
zyma

6. Přejeme vám příjemný ....
pobit
pobyt

7. Písek se musí prohodit ....
sítem
sýtem

8. Šel ... večer do kina?
bys
bis

9. ... se mnoho nenaučíš.
Opisováním
Opysováním

10. Zahrada byla plná ... a dalších květin.
pyvoněk
pivoněkJiné náhodně vybrané cvičení