8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova jsou učivem třetí třídy na základní škole, nicméně budete se s nimi setkávat prakticky až do maturity.seznam
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... je zvláštně vypadající živočich.
Ptakopisk
Ptakopysk

2. Naše nová učitelka je všem ....
simpatická
sympatická

3. Toto ... skvěle voní.
mýdlo
mídlo

4. ... při vyučování je neslušné.
Žvíkání
Žvýkání

5. Jsem ... z celodenního cvičení.
vysílen
vysýlen

6. Dům měl ... základy.
bytelné
bitelné

7. ... baterie mi znemožnily telefonování.
Vybité
Vybyté

8. ... se mnoho nenaučíš.
Opisováním
Opysováním

9. Celé odpoledne si ... nehty.
pyluje
piluje

10. ... poezie je plná něžných slov.
Mylostná
MilostnáJiné náhodně vybrané cvičení