8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

Procvičování němčiny - perfektum silných sloves v němčině

Bez znalosti perfekta silných sloves se v němčině neobejdete. V placené části nabízíme procvičování všech nejpoužívanějších německých silných sloves.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď

1. Das Glas ist plötzlich .... (fallen)
gefielen
gefallen

2. Er ist ins Ausland .... (fliegen)
gefliegen
geflogen

3. Vorige Woche hat sie sich nicht .... (teilnehmen)
teilgenommen
teilgenahmen

4. Er ist bald .... (zurückkommen)
zurückgekammen
zurückgekommen

5. Gestern habe ich mit ihm .... (sprechen)
gesprachen
gesprochen

6. Mein Freund ist plötzlich .... (sterben)
gestarben
gestorben

7. Was hat er für uns ...? (tun)
getan
getun

8. Mit Lust haben wir diese Geschänke euch .... (geben)
gegaben
gegeben

9. Er ist auf einem Kamel .... (reiten)
geritten
gereiten

10. Das Kind hat seine Mutter .... (rufen)
gerufen
geriefenJiné náhodně vybrané cvičení