8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

Procvičování němčiny - perfektum silných sloves v němčině

Bez znalosti perfekta silných sloves se v němčině neobejdete. V placené části nabízíme procvičování všech nejpoužívanějších německých silných sloves.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď

1. Beim Trinken haben wir laut .... (singen)
gesungen
gesangen

2. Sie ist bei mir ...., um mir zu helfen. (bleiben)
gebleiben
geblieben

3. Sie hat das Pferd .... (reiten)
gereitten
geritten

4. Das Kind hat ruhig .... (sitzen)
gesessen
gesassen

5. Die Kinder haben alles .... (essen)
gegessen
gegassen

6. Er hat es schnell .... (entscheiden)
entschieden
entscheiden

7. Erst gestern habe ich das Buch .... (finden)
gefunden
gefanden

8. Sie sind sehr bald .... (kommen)
gekommen
gekammen

9. Sie hat eine schwere Tasche .... (tragen)
getrugen
getragen

10. Endlich habe ich dieses Haus .... (finden)
gefanden
gefundenJiné náhodně vybrané cvičení