8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

Procvičování němčiny - předložky v němčině se 3., 4., 3. a 4. pádem - cvičení 2

Procvičte si praktické používání předložek v němčině - se 3. pádem, se 4. pádem a se 3. a 4. pádem.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď

1. Hänge den Anzug ....
im Schrank
in den Schrank

2. ... kannst du es nicht lösen.
Ohne diese Kenntnis
Ohne dieser Kenntnis

3. Wir sind nach ... dran.
Ihnen
Sie

4. Hast du ein Auto bei ... gesehen?
der Schule
die Schule

5. Jetzt bin ich bei ... .
die Schule
der Schule

6. Der Anzug hängt ....
im Schrank
in den Schrank

7. Sie arbeitet mit ....
meiner Schwester
meine Schwester

8. Die Butter findest du ....
auf den Tisch
auf dem Tisch

9. Der Zug kommt von ....
die große Stadt
der großen Stadt

10. Ich komme aus ....
die Tschechische Republik
der Tschechischen RepublikJiné náhodně vybrané cvičení