8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

Procvičování němčiny - předložky v němčině se 3., 4., 3. a 4. pádem - cvičení 2

Procvičte si praktické používání předložek v němčině - se 3. pádem, se 4. pádem a se 3. a 4. pádem.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď

1. Hänge den Anzug ....
im Schrank
in den Schrank

2. Die Butter findest du ....
auf den Tisch
auf dem Tisch

3. Stellen Sie das lieber ....
vor der Tür
vor die Tür

4. Hast du ein Auto bei ... gesehen?
der Schule
die Schule

5. ... habe ich eine unglaubliche Unordnung gefunden.
unter dem Bett
unter das Bett

6. Die Schuhe lassen Sie bitte ....
vor der Tür
vor die Tür

7. Der Zug kommt von ....
die große Stadt
der großen Stadt

8. Das musst du ... platzieren.
auf den Tisch
auf dem Tisch

9. ... kannst du es nicht lösen.
Ohne diese Kenntnis
Ohne dieser Kenntnis

10. Ich komme aus ....
die Tschechische Republik
der Tschechischen RepublikJiné náhodně vybrané cvičení