8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2023


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

Čeština 1. Pravopis, práce s krátkým textem

V placené verzi pro vás máme 106 těchto cvičení. Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze čtyř možností vyber správnou odpověď.
1. Označ větu, která obsahuje pravopisnou chybu.
Obal je vyrobený z plastu.
V únoru je ještě zima.
Všichni Pražané mohou k dopravě využívat metro.
Uvaříme si bilinkový čaj.

2. Přísloví "Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá" nejlépe vysvětluje tento text:.
Když se chceš někomu pomstít, vykopej jámu a on do ní spadne.
Při kopání jámy si dávej pozor, abys do ní nespadl.
Tvůj špatný úmysl se může obrátit proti tobě.
Když se někomu stane něco zlého, nakonec zjistí, že si to způsobil sám.

3. Do vynechaných míst (označeno podtržením) je třeba doplnit y/i. Vyber možnost, kde jsou i/y k doplnění uvedena ve správném pořadí.

Uv_díme se na konc_ Jiráskov_ ulice.
.
i-i-y
y-i-y
i-y-y
i-i-i

4. Do vynechaných míst (označeno podtržením) je třeba doplnit s/z. Vyber možnost, kde jsou s/z k doplnění uvedena ve správném pořadí.

_e soumrakem _černaly mraky a _pustil se déšť.
.
z-z-s
s-s-s
z-s-s
s-z-s

5. Označ text, který je napsán pravopisně správně..
To je ale hlemíždí tempo.
Bydlím v Rašínové ulici.
S sebou musíš mít svačinu.
Při zývání si zakryj ústa.