8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
1500 Kč do 30. dubna 2024


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

Čeština 3. Pravopis, porozumění textu (ano/ne)

V placené verzi pro vás máme 66 těchto cvičení. Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Rozhodni, zda je tento text v souladu s pravidly českého pravopisu (ano), nebo není (ne) nebo zda je tvrzení v otázce podle úvodního textu pravdivé.
1. Je tento text pravopisně správný?
Tvrdou slupku musíš oloupat.
Ano Ne

2. Jsou v následujícím textu správně použita interpunkční znaménka?
"Kamaráde", oslovil ho kolemjdoucí, "jsem rád, že tě opět vidím."
Ano Ne

3. Slovo "malý" v následující větě je přívlastek.
Uprostřed vesnice stál malý kostelík.
Ano Ne

4. Následující text není souvětí.
Pečená kuřata, sýry a koláče vítaly u stolu hladové poutníky.
Ano Ne

5. Následující text obsahuje číslovku.
Náš učitel se jmenoval Stoklasa.
Ano Ne