8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

3. Pravopis, porozumění textu (ano/ne)

V placené verzi pro vás máme 66 těchto cvičení. Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 93 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Rozhodni, zda je tento text v souladu s pravidly českého pravopisu (ano), nebo není (ne) nebo zda je tvrzení v otázce podle úvodního textu pravdivé.
1. Je tento text pravopisně správný?
Tvrdou slupku musíš oloupat.
Ano Ne

2. Jsou v následujícím textu správně použita interpunkční znaménka?
"Kamaráde", oslovil ho kolemjdoucí, "jsem rád, že tě opět vidím."
Ano Ne

3. Slovo "malý" v následující větě je přívlastek.
Uprostřed vesnice stál malý kostelík.
Ano Ne

4. Následující text není souvětí.
Pečená kuřata, sýry a koláče vítaly u stolu hladové poutníky.
Ano Ne

5. Následující text obsahuje číslovku.
Náš učitel se jmenoval Stoklasa.
Ano Ne