8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
1500 Kč do 30. dubna 2024


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - Druh souřadného spojení

Procvičíte si určování druhu spojení mezi souřadně spojenými větami nebo mezi větnými členy.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Je poledne, tudíž nastal čas oběda. Souřadné spojení v předcházejícím souvětí je ...
slučovací
důsledkový

2. Je to zajímavé, pro nás je to ale nepoužitelné. Souřadné spojení v předcházejícím souvětí je ...
vylučovací
odporovací

3. Maturita byla těžká, tak jsem se na ni několik měsíců připravoval. Souřadné spojení v předcházejícím souvětí je ...
slučovací
důsledkový

4. Myslel, že má pravdu, leč se jako vždy mýlil. Souřadné spojení v předcházejícím souvětí je ...
stupňovací
odporovací

5. Napřed se k nám rozběhl, avšak pak zamířil na opačnou stranu. Souřadné spojení v předcházejícím souvětí je ...
vylučovací
odporovací

6. Jeho tvář byla červená, ba přímo rudá. Souřadné spojení v předcházející větě je...
stupňovací
odporovací

7. On nám nejen pomohl, ale i nás celou dobu povzbuzoval. Souřadné spojení v předcházejícím souvětí je ...
stupňovací
odporovací

8. Nejdříve jsme se pozdravili a pak jsme se posadili ke stolu. Souřadné spojení v předcházejícím souvětí je ...
slučovací
stupňovací

9. Stromy voněly a ptáci zpívali. Souřadné spojení v předcházejícím souvětí je ...
slučovací
vylučovací

10. Buď se vrátíme, nebo pojedeme dál. Souřadné spojení v předcházejícím souvětí je ...
odporovací
vylučovacíJiné náhodně vybrané cvičení