8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
1500 Kč do 30. dubna 2023


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - Druh souřadného spojení

Procvičíte si určování druhu spojení mezi souřadně spojenými větami nebo mezi větnými členy.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Rád sportuji, a proto každý den běhám. Souřadné spojení v předcházejícím souvětí je ...
důsledkové
příčinné

2. Napřed se k nám rozběhl, avšak pak zamířil na opačnou stranu. Souřadné spojení v předcházejícím souvětí je ...
vylučovací
odporovací

3. Stromy voněly a ptáci zpívali. Souřadné spojení v předcházejícím souvětí je ...
slučovací
vylučovací

4. Jeho tvář byla červená, ba přímo rudá. Souřadné spojení v předcházející větě je...
stupňovací
odporovací

5. Buď se vrátíme, nebo pojedeme dál. Souřadné spojení v předcházejícím souvětí je ...
odporovací
vylučovací

6. Péče o zdraví je důležitá, vždyť nic cennějšího než zdraví nemáme. Souřadné spojení v předcházejícím souvětí je ...
důsledkové
příčinné

7. Práce jsme museli přerušit, neboť začalo pršet. Souřadné spojení v předcházejícím souvětí je ...
odporovací
příčinný

8. Myslel, že má pravdu, leč se jako vždy mýlil. Souřadné spojení v předcházejícím souvětí je ...
stupňovací
odporovací

9. Všichni se z jeho úspěchu radovali a hned ho pořádně oslavili. Souřadné spojení v předcházejícím souvětí je ...
slučovací
příčinný

10. Hned zítra začnu se sportem, přibral jsem totiž několik kilogramů. Souřadné spojení v předcházejícím souvětí je ...
příčinný
důsledkovýJiné náhodně vybrané cvičení