8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - koncovky podstatných jmen


Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Sněžné ... jsou celé bílé.
sovi
sovy

2. ... vyjely na pole už ráno.
Traktori
Traktory

3. Na ... zbyla trocha polévky.
lžíci
lžícy

4. Jeho ... znají všichni.
aféry
aféri

5. Každý den chodí se ... na procházku.
psy
psi

6. Obědval jsi v ...?
restauraci
restauracy

7. Dobře pečuj o své ....
zdraví
zdravý

8. ... umějí vyrábět kyslík.
Stromi
Stromy

9. Uzavřeli jsem s nimi potřebné ....
smlouvi
smlouvy

10. K tomuto počítači potřebuješ ....
klávesnici
klávesnicyJiné náhodně vybrané cvičení