8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - koncovky podstatných jmen


Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Olovo patří mezi těžké .... kovy
kovy
kovi

2. Jezdíš na zahraniční ...?
veletrhy
veletrhi

3. K přepravě přes řeku lidé dříve využívali ....
převozníky
převozníki

4. K tomuto počítači potřebuješ ....
klávesnici
klávesnicy

5. Postavili jsme dva ....
sněhuláky
sněhuláki

6. ... umějí vyrábět kyslík.
Stromi
Stromy

7. Uzavřeli jsem s nimi potřebné ....
smlouvi
smlouvy

8. Větve ... zastínily celou náves.
lípi
lípy

9. V této ... je hezký kostelík.
vsi
vsy

10. Sněžné ... jsou celé bílé.
sovi
sovyJiné náhodně vybrané cvičení