8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč na dva měsíce


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - koncovky podstatných jmen


Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Látka byla rozpíchaná ....
jehlamy
jehlami

2. e slavnostním příležitostem máme stříbrné ....
příbori
příbory

3. Potřebuji nějaké ... na dobré auto.
tipi
tipy

4. .... se pohybovali po písku.
Krabi
Kraby

5. Postavili jsme dva ....
sněhuláky
sněhuláki

6. ... umějí vyrábět kyslík.
Stromi
Stromy

7. ... kuňkaly celý večer.
Žáby
Žábi

8. Šumava je pokrytá ....
lesy
lesi

9. Každý den chodí se ... na procházku.
psy
psi

10. Jdeš do ...?
školy
školiJiné náhodně vybrané cvičení