8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
1500 Kč do 30. dubna 2024


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - koncovky podstatných jmen


Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Potřebuji nějaké ... na dobré auto.
tipi
tipy

2. V muzeu můžeš vidět zajímavé ....
výstavi
výstavy

3. Jezdíš na zahraniční ...?
veletrhy
veletrhi

4. Dobře pečuj o své ....
zdraví
zdravý

5. Pro lidské tělo jsou důležité nejen vitamíny, ale také ....
mineráli
minerály

6. .... se pohybovali po písku.
Krabi
Kraby

7. Řeka teče hlubokým ....
údolím
údolým

8. Větve ... zastínily celou náves.
lípi
lípy

9. ... vyjely na pole už ráno.
Traktori
Traktory

10. Látka byla rozpíchaná ....
jehlamy
jehlamiJiné náhodně vybrané cvičení