8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
1500 Kč do 30. dubna 2024


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - koncovky podstatných jmen


Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Šumava je pokrytá ....
lesy
lesi

2. V muzeu můžeš vidět zajímavé ....
výstavi
výstavy

3. ... kuňkaly celý večer.
Žáby
Žábi

4. Uzavřeli jsem s nimi potřebné ....
smlouvi
smlouvy

5. Nové tovární ... fungují i v noci.
hali
haly

6. Jdeš do ...?
školy
školi

7. Olovo patří mezi těžké .... kovy
kovy
kovi

8. Každý den chodí se ... na procházku.
psy
psi

9. S novými ... jde práce rychleji.
strojy
stroji

10. .... se pohybovali po písku.
Krabi
KrabyJiné náhodně vybrané cvičení