8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
1500 Kč do 30. dubna 2024


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - předložky s, z, předpony s-, z-, vz-

V předponách i předložkách s-z tápou mnozí a tomuhle se nevyhnete jak v procesu vzdělávání, tak v dalším životě. Navíc zde nejsou některé věci odvoditelné nebo odůvodnitelné (například strávit), takže to chce procvičovat.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... z desátého patra do přízemí.
Shlíželi
Zhlíželi

2. Ráno vstávám ... dobrou náladou.
s
z

3. Letadlo ... a zmizelo v mracích.
vzlétlo
zlétlo

4. ... k nebi.
Zhlížel
Vzhlížel

5. Lékařský ... je důležitý pro léčbu civilizačních nemocí.
výskum
výzkum

6. ... březnem přichází jaro.
Z
S

7. Umíš složit čepici ... papíru?
s
z

8. Rekreační chaty se obvykle staví ... dřeva.
se
ze

9. Letadlo přistálo ... velkým hlukem.
s
z

10. Před bouřkou ... obloha.
sešedla
zešedlaJiné náhodně vybrané cvičení