8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 235 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2022


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - předložky s, z, předpony s-, z-, vz-

V předponách i předložkách s-z tápou mnozí a tomuhle se nevyhnete jak v procesu vzdělávání, tak v dalším životě. Navíc zde nejsou některé věci odvoditelné nebo odůvodnitelné (například strávit), takže to chce procvičovat.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 235 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... jsme dovolenou v Chorvatsku.
Strávili
Ztrávili

2. Nafouknutý balónek rychle ....
zplaskl
splaskl

3. ... větviček vyrazily první pupeny.
Z
S

4. Šel na procházku ... svým psem.
se
ze

5. Tvoje ... chování mi vadí.
spupné
zpupné

6. Mezi nejznámější Čapkova díla patří Válka ... mloky.
z
s

7. Vrací se ... zahraničí.
se
ze

8. Srovnal se ... tím dost rychle.
s
z

9. Toto jídlo ... rychle.
ztrávíš
strávíš

10. Umíš složit čepici ... papíru?
s
zJiné náhodně vybrané cvičení