8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 235 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 31. května 2021


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - předložky s, z, předpony s-, z-, vz-

V předponách i předložkách s-z tápou mnozí a tomuhle se nevyhnete jak v procesu vzdělávání, tak v dalším životě. Navíc zde nejsou některé věci odvoditelné nebo odůvodnitelné (například strávit), takže to chce procvičovat.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 235 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Letadlo ... a zmizelo v mracích.
vzlétlo
zlétlo

2. Před bouřkou ... obloha.
sešedla
zešedla

3. Na jaře ... obilí na polích.
vzklíčí
vsklíčí

4. Spadla mu čepice ... hlavy.
z
s

5. ... jsme dovolenou v Chorvatsku.
Strávili
Ztrávili

6. Letadlo přistálo ... velkým hlukem.
s
z

7. Každou poruchu odstraní ... budovy.
správa
zpráva

8. Umíš složit čepici ... papíru?
s
z

9. ... březnem přichází jaro.
Z
S

10. Denně sleduji ... v televizi.
zprávy
správyJiné náhodně vybrané cvičení