8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - předložky s, z, předpony s-, z-, vz-

V předponách i předložkách s-z tápou mnozí a tomuhle se nevyhnete jak v procesu vzdělávání, tak v dalším životě. Navíc zde nejsou některé věci odvoditelné nebo odůvodnitelné (například strávit), takže to chce procvičovat.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Situaci zvládl ... ledovým klidem.
s
z

2. Loď ... na útesu.
stroskotala
ztroskotala

3. Denně sleduji ... v televizi.
zprávy
správy

4. Letadlo ... a zmizelo v mracích.
vzlétlo
zlétlo

5. Umíš složit čepici ... papíru?
s
z

6. Letadlo přistálo ... velkým hlukem.
s
z

7. Rekreační chaty se obvykle staví ... dřeva.
se
ze

8. Lékařský ... je důležitý pro léčbu civilizačních nemocí.
výskum
výzkum

9. Ráno vstávám ... dobrou náladou.
s
z

10. Před bouřkou ... obloha.
sešedla
zešedlaJiné náhodně vybrané cvičení