8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2023


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - předložky s, z, předpony s-, z-, vz-

V předponách i předložkách s-z tápou mnozí a tomuhle se nevyhnete jak v procesu vzdělávání, tak v dalším životě. Navíc zde nejsou některé věci odvoditelné nebo odůvodnitelné (například strávit), takže to chce procvičovat.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Každou poruchu odstraní ... budovy.
správa
zpráva

2. Občas se ... nimi navštěvujeme
z
s

3. ... z desátého patra do přízemí.
Shlíželi
Zhlíželi

4. Letadlo přistálo ... velkým hlukem.
s
z

5. Tvoje ... chování mi vadí.
spupné
zpupné

6. ... k nebi.
Zhlížel
Vzhlížel

7. ... březnem přichází jaro.
Z
S

8. ... je víc než polovina původní ceny.
Sleva
Zleva

9. Lékařský ... je důležitý pro léčbu civilizačních nemocí.
výskum
výzkum

10. Rekreační chaty se obvykle staví ... dřeva.
se
zeJiné náhodně vybrané cvičení