8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2022


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - předložky s, z, předpony s-, z-, vz-

V předponách i předložkách s-z tápou mnozí a tomuhle se nevyhnete jak v procesu vzdělávání, tak v dalším životě. Navíc zde nejsou některé věci odvoditelné nebo odůvodnitelné (například strávit), takže to chce procvičovat.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Komu ... vás to patří?
s
z

2. ... si jen tak pro radost.
Spívá
Zpívá

3. ... z desátého patra do přízemí.
Shlíželi
Zhlíželi

4. Šel na procházku ... svým psem.
se
ze

5. ... větviček vyrazily první pupeny.
Z
S

6. Spadla mu čepice ... hlavy.
z
s

7. Letadlo ... a zmizelo v mracích.
vzlétlo
zlétlo

8. Tvoje ... chování mi vadí.
spupné
zpupné

9. Denně sleduji ... v televizi.
zprávy
správy

10. Každou poruchu odstraní ... budovy.
správa
zprávaJiné náhodně vybrané cvičení