8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2021


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika
   Happy hour
říjen 2020

6. Procvičování češtiny - předložky s, z, předpony s-, z-, vz-

V předponách i předložkách s-z tápou mnozí a tomuhle se nevyhnete jak v procesu vzdělávání, tak v dalším životě. Navíc zde nejsou některé věci odvoditelné nebo odůvodnitelné (například strávit), takže to chce procvičovat.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Umíš složit čepici ... papíru?
s
z

2. Toto jídlo ... rychle.
ztrávíš
strávíš

3. Situaci zvládl ... ledovým klidem.
s
z

4. ... jsme dovolenou v Chorvatsku.
Strávili
Ztrávili

5. ... si jen tak pro radost.
Spívá
Zpívá

6. ... březnem přichází jaro.
Z
S

7. Tvoje ... chování mi vadí.
spupné
zpupné

8. Lékařský ... je důležitý pro léčbu civilizačních nemocí.
výskum
výzkum

9. Občas se ... nimi navštěvujeme
z
s

10. Srovnal se ... tím dost rychle.
s
zJiné náhodně vybrané cvičení