8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč na dva měsíce


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - předložky s, z, předpony s-, z-, vz-

V předponách i předložkách s-z tápou mnozí a tomuhle se nevyhnete jak v procesu vzdělávání, tak v dalším životě. Navíc zde nejsou některé věci odvoditelné nebo odůvodnitelné (například strávit), takže to chce procvičovat.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Vrací se ... zahraničí.
se
ze

2. Komu ... vás to patří?
s
z

3. Spadla mu čepice ... hlavy.
z
s

4. Loď ... na útesu.
stroskotala
ztroskotala

5. ... z desátého patra do přízemí.
Shlíželi
Zhlíželi

6. Toto jídlo ... rychle.
ztrávíš
strávíš

7. Vstává ... slepicemi.
se
ze

8. Umíš složit čepici ... papíru?
s
z

9. ... březnem přichází jaro.
Z
S

10. ... si jen tak pro radost.
Spívá
ZpíváJiné náhodně vybrané cvičení