8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - předložky s, z, předpony s-, z-, vz-

V předponách i předložkách s-z tápou mnozí a tomuhle se nevyhnete jak v procesu vzdělávání, tak v dalším životě. Navíc zde nejsou některé věci odvoditelné nebo odůvodnitelné (například strávit), takže to chce procvičovat.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Před bouřkou ... obloha.
sešedla
zešedla

2. ... z desátého patra do přízemí.
Shlíželi
Zhlíželi

3. Toto jídlo ... rychle.
ztrávíš
strávíš

4. ... je víc než polovina původní ceny.
Sleva
Zleva

5. ... si jen tak pro radost.
Spívá
Zpívá

6. Vrací se ... zahraničí.
se
ze

7. Komu ... vás to patří?
s
z

8. Zimou mu ... nos.
sčervenal
zčervenal

9. Najednou všechno ....
ztichlo
stichlo

10. ... jsme dovolenou v Chorvatsku.
Strávili
ZtráviliJiné náhodně vybrané cvičení