8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - předložky s, z, předpony s-, z-, vz-

V předponách i předložkách s-z tápou mnozí a tomuhle se nevyhnete jak v procesu vzdělávání, tak v dalším životě. Navíc zde nejsou některé věci odvoditelné nebo odůvodnitelné (například strávit), takže to chce procvičovat.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 93 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Denně sleduji ... v televizi.
zprávy
správy

2. Situaci zvládl ... ledovým klidem.
s
z

3. Nafouknutý balónek rychle ....
zplaskl
splaskl

4. Šel na procházku ... svým psem.
se
ze

5. Toto jídlo ... rychle.
ztrávíš
strávíš

6. Srovnal se ... tím dost rychle.
s
z

7. Mezi nejznámější Čapkova díla patří Válka ... mloky.
z
s

8. ... březnem přichází jaro.
Z
S

9. Letadlo přistálo ... velkým hlukem.
s
z

10. Umíš složit čepici ... papíru?
s
zJiné náhodně vybrané cvičení