8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
1500 Kč do 30. dubna 2023


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - předložky s, z, předpony s-, z-, vz-

V předponách i předložkách s-z tápou mnozí a tomuhle se nevyhnete jak v procesu vzdělávání, tak v dalším životě. Navíc zde nejsou některé věci odvoditelné nebo odůvodnitelné (například strávit), takže to chce procvičovat.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Nafouknutý balónek rychle ....
zplaskl
splaskl

2. Každou poruchu odstraní ... budovy.
správa
zpráva

3. Loď ... na útesu.
stroskotala
ztroskotala

4. ... z desátého patra do přízemí.
Shlíželi
Zhlíželi

5. ... březnem přichází jaro.
Z
S

6. Vstává ... slepicemi.
se
ze

7. Situaci zvládl ... ledovým klidem.
s
z

8. Vrací se ... zahraničí.
se
ze

9. Srovnal se ... tím dost rychle.
s
z

10. Občas se ... nimi navštěvujeme
z
sJiné náhodně vybrané cvičení