8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - předložky s, z, předpony s-, z-, vz-

V předponách i předložkách s-z tápou mnozí a tomuhle se nevyhnete jak v procesu vzdělávání, tak v dalším životě. Navíc zde nejsou některé věci odvoditelné nebo odůvodnitelné (například strávit), takže to chce procvičovat.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... je víc než polovina původní ceny.
Sleva
Zleva

2. Vstává ... slepicemi.
se
ze

3. Letadlo ... a zmizelo v mracích.
vzlétlo
zlétlo

4. Najednou všechno ....
ztichlo
stichlo

5. Letadlo přistálo ... velkým hlukem.
s
z

6. Zimou mu ... nos.
sčervenal
zčervenal

7. Na jaře ... obilí na polích.
vzklíčí
vsklíčí

8. ... březnem přichází jaro.
Z
S

9. Srovnal se ... tím dost rychle.
s
z

10. Vrací se ... zahraničí.
se
zeJiné náhodně vybrané cvičení