8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
1500 Kč do 30. dubna 2024


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - předložky s, z, předpony s-, z-, vz-

V předponách i předložkách s-z tápou mnozí a tomuhle se nevyhnete jak v procesu vzdělávání, tak v dalším životě. Navíc zde nejsou některé věci odvoditelné nebo odůvodnitelné (například strávit), takže to chce procvičovat.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... březnem přichází jaro.
Z
S

2. Zimou mu ... nos.
sčervenal
zčervenal

3. Toto jídlo ... rychle.
ztrávíš
strávíš

4. Vstává ... slepicemi.
se
ze

5. Spadla mu čepice ... hlavy.
z
s

6. Mezi nejznámější Čapkova díla patří Válka ... mloky.
z
s

7. Denně sleduji ... v televizi.
zprávy
správy

8. ... větviček vyrazily první pupeny.
Z
S

9. ... je víc než polovina původní ceny.
Sleva
Zleva

10. Najednou všechno ....
ztichlo
stichloJiné náhodně vybrané cvičení