8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
1500 Kč do 30. dubna 2023


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - Přídavná jména přivlastňovací

V psaní přivlastňovacích přídavných jmen se chybuje v koncovkách -ovi/-ovy, najdou se však i jiné mluvnické jevy, které je třeba u těchto jmen procvičit.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Postavu vojáka Švejka známe z ... knih.
Haškových
Haškovích

2. V ... ulici je denně plno turistů.
Nerudové
Nerudově

3. K ... dílu se vrátíte i na střední škole.
Jiráskovo
Jiráskovu

4. To jsou věci z ... pozůstalosti
dědovy
dědovi

5. Štěkali na mě ... psi.
bratrovi
bratrovy

6. Husité jsou ... stoupenci.
Husovi
Husovy

7. Ve ... Libuši vystupují postavy dávných českých dějin.
Smetanové
Smetanově

8. V hodině češtiny jsme četli z ... Kytice.
Erbenovi
Erbenovy

9. ... myšlenky jsou aktuální ještě dnes.
Husovi
Husovy

10. ... výkony zůstanou dlouho nepřekonány.
Jágrovy
JágroviJiné náhodně vybrané cvičení