8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - Přídavná jména přivlastňovací

V psaní přivlastňovacích přídavných jmen se chybuje v koncovkách -ovi/-ovy, najdou se však i jiné mluvnické jevy, které je třeba u těchto jmen procvičit.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 93 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. K ... dílu se vrátíte i na střední škole.
Jiráskovo
Jiráskovu

2. ... skladby proslavily českou hudbu i v Japonsku.
Janáčkovy
Janáčkovi

3. Na výletě jsme byli s ... dětmi.
bratrovými
bratrovýmy

4. V ... povídkách najdeme zajímavé příběhy.
Čapkových
Čapkovích

5. Podél ... třídy najdeme nové obchody.
Masarykovi
Masarykovy

6. ... výkony zůstanou dlouho nepřekonány.
Jágrovy
Jágrovi

7. Blízko Karlova mostu najdeme ... lázně.
Karlovy
Karlovi

8. V hodině češtiny jsme četli z ... Kytice.
Erbenovi
Erbenovy

9. Postavu vojáka Švejka známe z ... knih.
Haškových
Haškovích

10. Husité jsou ... stoupenci.
Husovi
HusovyJiné náhodně vybrané cvičení