8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - Přídavná jména přivlastňovací

V psaní přivlastňovacích přídavných jmen se chybuje v koncovkách -ovi/-ovy, najdou se však i jiné mluvnické jevy, které je třeba u těchto jmen procvičit.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. V hodině češtiny jsme četli z ... Kytice.
Erbenovi
Erbenovy

2. V ... povídkách najdeme zajímavé příběhy.
Čapkových
Čapkovích

3. O tomto představení ... Libuše jsem slyšel jen to nejlepší.
Smetanovy
Smetanovi

4. ... skladby proslavily českou hudbu i v Japonsku.
Janáčkovy
Janáčkovi

5. ... myšlenky jsou aktuální ještě dnes.
Husovi
Husovy

6. ... výkony zůstanou dlouho nepřekonány.
Jágrovy
Jágrovi

7. Postavu vojáka Švejka známe z ... knih.
Haškových
Haškovích

8. Na výletě jsme byli s ... dětmi.
bratrovými
bratrovýmy

9. Ve ... Libuši vystupují postavy dávných českých dějin.
Smetanové
Smetanově

10. Podél ... třídy najdeme nové obchody.
Masarykovi
MasarykovyJiné náhodně vybrané cvičení