8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2023


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - Přídavná jména přivlastňovací

V psaní přivlastňovacích přídavných jmen se chybuje v koncovkách -ovi/-ovy, najdou se však i jiné mluvnické jevy, které je třeba u těchto jmen procvičit.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... myšlenky jsou aktuální ještě dnes.
Husovi
Husovy

2. Podél ... třídy najdeme nové obchody.
Masarykovi
Masarykovy

3. V ... ulici je denně plno turistů.
Nerudové
Nerudově

4. K ... dílu se vrátíte i na střední škole.
Jiráskovo
Jiráskovu

5. Blízko Karlova mostu najdeme ... lázně.
Karlovy
Karlovi

6. ... skladby proslavily českou hudbu i v Japonsku.
Janáčkovy
Janáčkovi

7. Husité jsou ... stoupenci.
Husovi
Husovy

8. Ve ... Libuši vystupují postavy dávných českých dějin.
Smetanové
Smetanově

9. Postavu vojáka Švejka známe z ... knih.
Haškových
Haškovích

10. To jsou věci z ... pozůstalosti
dědovy
dědoviJiné náhodně vybrané cvičení