8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - Přídavná jména přivlastňovací

V psaní přivlastňovacích přídavných jmen se chybuje v koncovkách -ovi/-ovy, najdou se však i jiné mluvnické jevy, které je třeba u těchto jmen procvičit.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Štěkali na mě ... psi.
bratrovi
bratrovy

2. ... myšlenky jsou aktuální ještě dnes.
Husovi
Husovy

3. ... skladby proslavily českou hudbu i v Japonsku.
Janáčkovy
Janáčkovi

4. Na výletě jsme byli s ... dětmi.
bratrovými
bratrovýmy

5. O tomto představení ... Libuše jsem slyšel jen to nejlepší.
Smetanovy
Smetanovi

6. To jsou věci z ... pozůstalosti
dědovy
dědovi

7. V ... ulici je denně plno turistů.
Nerudové
Nerudově

8. Podél ... třídy najdeme nové obchody.
Masarykovi
Masarykovy

9. V hodině češtiny jsme četli z ... Kytice.
Erbenovi
Erbenovy

10. Blízko Karlova mostu najdeme ... lázně.
Karlovy
KarloviJiné náhodně vybrané cvičení