8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2021


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - Přídavná jména přivlastňovací

V psaní přivlastňovacích přídavných jmen se chybuje v koncovkách -ovi/-ovy, najdou se však i jiné mluvnické jevy, které je třeba u těchto jmen procvičit.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. V ... ulici je denně plno turistů.
Nerudové
Nerudově

2. K ... dílu se vrátíte i na střední škole.
Jiráskovo
Jiráskovu

3. Blízko Karlova mostu najdeme ... lázně.
Karlovy
Karlovi

4. Husité jsou ... stoupenci.
Husovi
Husovy

5. V hodině češtiny jsme četli z ... Kytice.
Erbenovi
Erbenovy

6. ... výkony zůstanou dlouho nepřekonány.
Jágrovy
Jágrovi

7. Podél ... třídy najdeme nové obchody.
Masarykovi
Masarykovy

8. Štěkali na mě ... psi.
bratrovi
bratrovy

9. Ve ... Libuši vystupují postavy dávných českých dějin.
Smetanové
Smetanově

10. Na výletě jsme byli s ... dětmi.
bratrovými
bratrovýmyJiné náhodně vybrané cvičení