8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 235 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2022


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - Přídavná jména přivlastňovací

V psaní přivlastňovacích přídavných jmen se chybuje v koncovkách -ovi/-ovy, najdou se však i jiné mluvnické jevy, které je třeba u těchto jmen procvičit.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 235 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Husité jsou ... stoupenci.
Husovi
Husovy

2. ... myšlenky jsou aktuální ještě dnes.
Husovi
Husovy

3. Ve ... Libuši vystupují postavy dávných českých dějin.
Smetanové
Smetanově

4. O tomto představení ... Libuše jsem slyšel jen to nejlepší.
Smetanovy
Smetanovi

5. V hodině češtiny jsme četli z ... Kytice.
Erbenovi
Erbenovy

6. K ... dílu se vrátíte i na střední škole.
Jiráskovo
Jiráskovu

7. ... skladby proslavily českou hudbu i v Japonsku.
Janáčkovy
Janáčkovi

8. To jsou věci z ... pozůstalosti
dědovy
dědovi

9. V ... povídkách najdeme zajímavé příběhy.
Čapkových
Čapkovích

10. Postavu vojáka Švejka známe z ... knih.
Haškových
HaškovíchJiné náhodně vybrané cvičení