8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč na dva měsíce


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - Přídavná jména přivlastňovací

V psaní přivlastňovacích přídavných jmen se chybuje v koncovkách -ovi/-ovy, najdou se však i jiné mluvnické jevy, které je třeba u těchto jmen procvičit.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. To jsou věci z ... pozůstalosti
dědovy
dědovi

2. V ... ulici je denně plno turistů.
Nerudové
Nerudově

3. Ve ... Libuši vystupují postavy dávných českých dějin.
Smetanové
Smetanově

4. O tomto představení ... Libuše jsem slyšel jen to nejlepší.
Smetanovy
Smetanovi

5. Blízko Karlova mostu najdeme ... lázně.
Karlovy
Karlovi

6. Na výletě jsme byli s ... dětmi.
bratrovými
bratrovýmy

7. V hodině češtiny jsme četli z ... Kytice.
Erbenovi
Erbenovy

8. K ... dílu se vrátíte i na střední škole.
Jiráskovo
Jiráskovu

9. Husité jsou ... stoupenci.
Husovi
Husovy

10. Podél ... třídy najdeme nové obchody.
Masarykovi
MasarykovyJiné náhodně vybrané cvičení