8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - Přídavná jména přivlastňovací

V psaní přivlastňovacích přídavných jmen se chybuje v koncovkách -ovi/-ovy, najdou se však i jiné mluvnické jevy, které je třeba u těchto jmen procvičit.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. K ... dílu se vrátíte i na střední škole.
Jiráskovo
Jiráskovu

2. Ve ... Libuši vystupují postavy dávných českých dějin.
Smetanové
Smetanově

3. Na výletě jsme byli s ... dětmi.
bratrovými
bratrovýmy

4. Štěkali na mě ... psi.
bratrovi
bratrovy

5. ... myšlenky jsou aktuální ještě dnes.
Husovi
Husovy

6. V hodině češtiny jsme četli z ... Kytice.
Erbenovi
Erbenovy

7. Blízko Karlova mostu najdeme ... lázně.
Karlovy
Karlovi

8. Husité jsou ... stoupenci.
Husovi
Husovy

9. ... výkony zůstanou dlouho nepřekonány.
Jágrovy
Jágrovi

10. Podél ... třídy najdeme nové obchody.
Masarykovi
MasarykovyJiné náhodně vybrané cvičení