8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
1500 Kč do 30. dubna 2024


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - Přídavná jména přivlastňovací

V psaní přivlastňovacích přídavných jmen se chybuje v koncovkách -ovi/-ovy, najdou se však i jiné mluvnické jevy, které je třeba u těchto jmen procvičit.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. To jsou věci z ... pozůstalosti
dědovy
dědovi

2. V hodině češtiny jsme četli z ... Kytice.
Erbenovi
Erbenovy

3. Husité jsou ... stoupenci.
Husovi
Husovy

4. Štěkali na mě ... psi.
bratrovi
bratrovy

5. Podél ... třídy najdeme nové obchody.
Masarykovi
Masarykovy

6. V ... povídkách najdeme zajímavé příběhy.
Čapkových
Čapkovích

7. Blízko Karlova mostu najdeme ... lázně.
Karlovy
Karlovi

8. Postavu vojáka Švejka známe z ... knih.
Haškových
Haškovích

9. Na výletě jsme byli s ... dětmi.
bratrovými
bratrovýmy

10. ... výkony zůstanou dlouho nepřekonány.
Jágrovy
JágroviJiné náhodně vybrané cvičení