8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2023


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

V těchto skupinách hlásek se zapeklitost češtiny projevuje naplno :-). Tady je procvičování nenahraditelné, v placené máme násobně víc úloh.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Politologie je ... o politice.
věda
vjeda

2. Při tomto ... dlouho nevydržíš.
vypjetí
vypětí

3. Mám ... sourozenců.
pět
pjet

4. Jaká je teplota na venkovním ...?
teplomněru
teploměru

5. Tyto zvyky ... dodržujeme.
bježně
běžně

6. V promítací místnosti je dobré ....
zatemění
zatemnění

7. Vítáme vás na naší ....
oslavě
oslavje

8. Skála ... přímo nad řekou.
strměla
strmněla

9. ... měla bílé šaty.
Nevjesta
Nevěsta

10. Jídlo máš v ....
troubje
trouběJiné náhodně vybrané cvičení