8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

V těchto skupinách hlásek se zapeklitost češtiny projevuje naplno :-). Tady je procvičování nenahraditelné, v placené máme násobně víc úloh.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Tyto zvyky ... dodržujeme.
bježně
běžně

2. Přijdeš zítra na ...?
oběd
objed

3. ... úřad to nepovolil.
Tamější
Tamnější

4. Při pádu ztratil ....
vjedomí
vědomí

5. ... měla bílé šaty.
Nevjesta
Nevěsta

6. Při tomto ... dlouho nevydržíš.
vypjetí
vypětí

7. Výtvarné ... mě odjakživa zajímalo.
umění
umnění

8. Myslím to zcela ....
upřímě
upřímně

9. Žádal nás o to přímo ....
úpěnlivě
úpjenlivě

10. Mám ... sourozenců.
pět
pjetJiné náhodně vybrané cvičení