8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2022


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

V těchto skupinách hlásek se zapeklitost češtiny projevuje naplno :-). Tady je procvičování nenahraditelné, v placené máme násobně víc úloh.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... úřad to nepovolil.
Tamější
Tamnější

2. Při pádu ztratil ....
vjedomí
vědomí

3. Dnes jsi mě ... překvapil.
příjemně
příjemě

4. Už kvetou ....
pomněnky
poměnky

5. V ... jezdíme na hory.
zimě
zimně

6. Politologie je ... o politice.
věda
vjeda

7. Přijdeš zítra na ...?
oběd
objed

8. V promítací místnosti je dobré ....
zatemění
zatemnění

9. Víno ... ve sklenicích.
šumělo
šumnělo

10. ... jsme to dvakrát.
Objeli
OběliJiné náhodně vybrané cvičení