8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 235 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 31. května 2021


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

V těchto skupinách hlásek se zapeklitost češtiny projevuje naplno :-). Tady je procvičování nenahraditelné, v placené máme násobně víc úloh.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 235 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Drž si tu tašku raději ... rukama.
objema
oběma

2. Při tomto ... dlouho nevydržíš.
vypjetí
vypětí

3. ... měla bílé šaty.
Nevjesta
Nevěsta

4. Vítáme vás na naší ....
oslavě
oslavje

5. Jaká je teplota na venkovním ...?
teplomněru
teploměru

6. Myslím to zcela ....
upřímě
upřímně

7. Přijdeš zítra na ...?
oběd
objed

8. Skála ... přímo nad řekou.
strměla
strmněla

9. Při pádu ztratil ....
vjedomí
vědomí

10. Žádal nás o to přímo ....
úpěnlivě
úpjenlivěJiné náhodně vybrané cvičení