8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

V těchto skupinách hlásek se zapeklitost češtiny projevuje naplno :-). Tady je procvičování nenahraditelné, v placené máme násobně víc úloh.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Trávíš víkendy na ...?
chalupě
chalupje

2. Přijdeš zítra na ...?
oběd
objed

3. Do rána se venku vytvořily ....
závjeje
závěje

4. V promítací místnosti je dobré ....
zatemění
zatemnění

5. S vysokým ... mohou pracovat jen proškolení kolegové.
napjetím
napětím

6. Skála ... přímo nad řekou.
strměla
strmněla

7. Jídlo máš v ....
troubje
troubě

8. Jaká je teplota na venkovním ...?
teplomněru
teploměru

9. Žádal nás o to přímo ....
úpěnlivě
úpjenlivě

10. Nebe je plné ....
hvězd
hvjezdJiné náhodně vybrané cvičení