8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč na dva měsíce


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

V těchto skupinách hlásek se zapeklitost češtiny projevuje naplno :-). Tady je procvičování nenahraditelné, v placené máme násobně víc úloh.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. To jsem ... už včera.
obědnal
objednal

2. V ... jezdíme na hory.
zimě
zimně

3. Jídlo máš v ....
troubje
troubě

4. Při tomto ... dlouho nevydržíš.
vypjetí
vypětí

5. Vítáme vás na naší ....
oslavě
oslavje

6. Skála ... přímo nad řekou.
strměla
strmněla

7. Do rána se venku vytvořily ....
závjeje
závěje

8. Už kvetou ....
pomněnky
poměnky

9. ... měla bílé šaty.
Nevjesta
Nevěsta

10. Víno ... ve sklenicích.
šumělo
šumněloJiné náhodně vybrané cvičení