8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

V těchto skupinách hlásek se zapeklitost češtiny projevuje naplno :-). Tady je procvičování nenahraditelné, v placené máme násobně víc úloh.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 93 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Výtvarné ... mě odjakživa zajímalo.
umění
umnění

2. Vše je napsáno v tomto ....
oběžníku
obježníku

3. V ... jezdíme na hory.
zimě
zimně

4. Drž si tu tašku raději ... rukama.
objema
oběma

5. ... měla bílé šaty.
Nevjesta
Nevěsta

6. Při tomto ... dlouho nevydržíš.
vypjetí
vypětí

7. Přijdeš zítra na ...?
oběd
objed

8. Do rána se venku vytvořily ....
závjeje
závěje

9. Jídlo máš v ....
troubje
troubě

10. Ze starých bájí známe i Libušinu ....
vještbu
věštbuJiné náhodně vybrané cvičení