8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2021


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika
   Happy hour
říjen 2020

6. Procvičování češtiny - psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

V těchto skupinách hlásek se zapeklitost češtiny projevuje naplno :-). Tady je procvičování nenahraditelné, v placené máme násobně víc úloh.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... měla bílé šaty.
Nevjesta
Nevěsta

2. Do rána se venku vytvořily ....
závjeje
závěje

3. Dnes jsi mě ... překvapil.
příjemně
příjemě

4. Žádal nás o to přímo ....
úpěnlivě
úpjenlivě

5. Výtvarné ... mě odjakživa zajímalo.
umění
umnění

6. V ... jezdíme na hory.
zimě
zimně

7. Přijdeš zítra na ...?
oběd
objed

8. ... jsme se přímo královsky.
Pomněli
Poměli

9. Vítáme vás na naší ....
oslavě
oslavje

10. Nebe je plné ....
hvězd
hvjezdJiné náhodně vybrané cvičení