8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - párové souhlásky p/b, t/d, ť/ď, s/z, š/ž, h/ch, f/v ve slovech

Psaní párových souhlásek je docela jednoduše odvoditelné, nicméně neškodí tomu věnovat trochu pozornosti. Nikdy nevíte, kdy vám to může ujet :-)
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Potravinářské ... procházejí přísnou kontrolou.
výropky
výrobky

2. V listopadu je hodně ranních ....
mlch
mlh

3. Dbejte o ... našich předků.
odkas
odkaz

4. Jeho ... přiváděl fanynky k šílenství.
zpěv
zpjev

5. Učí se hrát na lesní ....
roh
roch

6. ... lodě se zhoupla na vlnách.
Záď
Záť

7. ... není původní české jméno.
Gustaf
Gustav

8. Jeho ... nikdo neposlouchal.
prosby
prozby

9. ... se při zemětřesení zachvěla.
Zeť
Zeď

10. Při výlovu rybníka byla každá ... plná ryb.
káď
káťJiné náhodně vybrané cvičení