8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
1500 Kč do 30. dubna 2023


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - párové souhlásky p/b, t/d, ť/ď, s/z,
š/ž, h/ch, f/v ve slovech

Psaní párových souhlásek je docela jednoduše odvoditelné, nicméně neškodí tomu věnovat trochu pozornosti. Nikdy nevíte, kdy vám to může ujet :-)
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... se při zemětřesení zachvěla.
Zeť
Zeď

2. Utři to ... hadrem.
vlhkým
vlchkým

3. Tapeta měla vzor ze samých ....
kroušků
kroužků

4. Uklouzl na ... povrchu.
hladkém
hlatkém

5. ... úsilí jiných nedbalým přístupem.
Nekaste
Nekazte

6. Kníže ... má sochu v centru Prahy.
Václav
Václaf

7. Při přípravě tohoto jídla ... vodu raději mlékem.
nahraďte
nahraťte

8. V listopadu je hodně ranních ....
mlch
mlh

9. Jenom ... dělila zvířata od lidí.
mříž
mříš

10. Tento obraz má zajímavý ....
původ
půvotJiné náhodně vybrané cvičení