8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
1500 Kč do 30. dubna 2024


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - párové souhlásky p/b, t/d, ť/ď, s/z,
š/ž, h/ch, f/v ve slovech

Psaní párových souhlásek je docela jednoduše odvoditelné, nicméně neškodí tomu věnovat trochu pozornosti. Nikdy nevíte, kdy vám to může ujet :-)
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... si kabát na věšák za dveřmi.
Povězte
Pověste

2. Bez ... už nikdo nezjistí, jak to bylo.
světků
svědků

3. Jenom ... dělila zvířata od lidí.
mříž
mříš

4. Jeho ... nikdo neposlouchal.
prosby
prozby

5. ... lodě se zhoupla na vlnách.
Záď
Záť

6. Uklouzl na ... povrchu.
hladkém
hlatkém

7. Těch ... je na vánočním stromečku trochu moc.
ozdob
ozdop

8. Luštíš někdy ...?
křížovky
křížofky

9. ... úsilí jiných nedbalým přístupem.
Nekaste
Nekazte

10. ... se při zemětřesení zachvěla.
Zeť
ZeďJiné náhodně vybrané cvičení