8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 235 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2022


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - párové souhlásky p/b, t/d, ť/ď, s/z,
š/ž, h/ch, f/v ve slovech

Psaní párových souhlásek je docela jednoduše odvoditelné, nicméně neškodí tomu věnovat trochu pozornosti. Nikdy nevíte, kdy vám to může ujet :-)
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 235 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Utři to ... hadrem.
vlhkým
vlchkým

2. ... se při zemětřesení zachvěla.
Zeť
Zeď

3. Uklouzl na ... povrchu.
hladkém
hlatkém

4. Výlet na ... uskutečníme zítra.
Sněžku
Sněšku

5. Jenom ... dělila zvířata od lidí.
mříž
mříš

6. Kníže ... má sochu v centru Prahy.
Václav
Václaf

7. Tento obraz má zajímavý ....
původ
půvot

8. ... není původní české jméno.
Gustaf
Gustav

9. Na výlet si s sebou vezmi ....
obvaz
obvas

10. Dbejte o ... našich předků.
odkas
odkazJiné náhodně vybrané cvičení