8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - párové souhlásky p/b, t/d, ť/ď, s/z, š/ž, h/ch, f/v ve slovech

Psaní párových souhlásek je docela jednoduše odvoditelné, nicméně neškodí tomu věnovat trochu pozornosti. Nikdy nevíte, kdy vám to může ujet :-)
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 93 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Tapeta měla vzor ze samých ....
kroušků
kroužků

2. Utři to ... hadrem.
vlhkým
vlchkým

3. Dbejte o ... našich předků.
odkas
odkaz

4. Cíl naší cesty je už ....
blísko
blízko

5. Jeho ... přiváděl fanynky k šílenství.
zpěv
zpjev

6. V listopadu je hodně ranních ....
mlch
mlh

7. Kníže ... má sochu v centru Prahy.
Václav
Václaf

8. Bez ... už nikdo nezjistí, jak to bylo.
světků
svědků

9. Učí se hrát na lesní ....
roh
roch

10. Jeho ... nikdo neposlouchal.
prosby
prozbyJiné náhodně vybrané cvičení