8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2021


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - párové souhlásky p/b, t/d, ť/ď, s/z, š/ž, h/ch, f/v ve slovech

Psaní párových souhlásek je docela jednoduše odvoditelné, nicméně neškodí tomu věnovat trochu pozornosti. Nikdy nevíte, kdy vám to může ujet :-)
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Při výlovu rybníka byla každá ... plná ryb.
káď
káť

2. ... úsilí jiných nedbalým přístupem.
Nekaste
Nekazte

3. Kníže ... má sochu v centru Prahy.
Václav
Václaf

4. Učí se hrát na lesní ....
roh
roch

5. ... lodě se zhoupla na vlnách.
Záď
Záť

6. Potravinářské ... procházejí přísnou kontrolou.
výropky
výrobky

7. Tapeta měla vzor ze samých ....
kroušků
kroužků

8. Luštíš někdy ...?
křížovky
křížofky

9. ... hradu byla vidět už z dálky.
Víška
Vížka

10. Jenom ... dělila zvířata od lidí.
mříž
mříšJiné náhodně vybrané cvičení