8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2023


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - párové souhlásky p/b, t/d, ť/ď, s/z,
š/ž, h/ch, f/v ve slovech

Psaní párových souhlásek je docela jednoduše odvoditelné, nicméně neškodí tomu věnovat trochu pozornosti. Nikdy nevíte, kdy vám to může ujet :-)
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Potravinářské ... procházejí přísnou kontrolou.
výropky
výrobky

2. ... úsilí jiných nedbalým přístupem.
Nekaste
Nekazte

3. ... si kabát na věšák za dveřmi.
Povězte
Pověste

4. Jenom ... dělila zvířata od lidí.
mříž
mříš

5. Cíl naší cesty je už ....
blísko
blízko

6. Tapeta měla vzor ze samých ....
kroušků
kroužků

7. ... hradu byla vidět už z dálky.
Víška
Vížka

8. Bez ... už nikdo nezjistí, jak to bylo.
světků
svědků

9. Utři to ... hadrem.
vlhkým
vlchkým

10. V listopadu je hodně ranních ....
mlch
mlhJiné náhodně vybrané cvičení