8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
1500 Kč do 30. dubna 2024


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - párové souhlásky p/b, t/d, ť/ď, s/z,
š/ž, h/ch, f/v ve slovech

Psaní párových souhlásek je docela jednoduše odvoditelné, nicméně neškodí tomu věnovat trochu pozornosti. Nikdy nevíte, kdy vám to může ujet :-)
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Na výlet si s sebou vezmi ....
obvaz
obvas

2. ... se při zemětřesení zachvěla.
Zeť
Zeď

3. Dříve tady rostl velký ....
hloch
hloh

4. Kníže ... má sochu v centru Prahy.
Václav
Václaf

5. Luštíš někdy ...?
křížovky
křížofky

6. Tento obraz má zajímavý ....
původ
půvot

7. ... při zvedání břemena praskl.
Popruh
Popruch

8. Jeho ... přiváděl fanynky k šílenství.
zpěv
zpjev

9. Při výlovu rybníka byla každá ... plná ryb.
káď
káť

10. ... úsilí jiných nedbalým přístupem.
Nekaste
NekazteJiné náhodně vybrané cvičení