8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2023


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - párové souhlásky p/b, t/d, ť/ď, s/z,
š/ž, h/ch, f/v ve slovech

Psaní párových souhlásek je docela jednoduše odvoditelné, nicméně neškodí tomu věnovat trochu pozornosti. Nikdy nevíte, kdy vám to může ujet :-)
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... úsilí jiných nedbalým přístupem.
Nekaste
Nekazte

2. Dříve tady rostl velký ....
hloch
hloh

3. Při výlovu rybníka byla každá ... plná ryb.
káď
káť

4. Jeho ... přiváděl fanynky k šílenství.
zpěv
zpjev

5. Dbejte o ... našich předků.
odkas
odkaz

6. Tento obraz má zajímavý ....
původ
půvot

7. ... lodě se zhoupla na vlnách.
Záď
Záť

8. Na výlet si s sebou vezmi ....
obvaz
obvas

9. ... mi o tom, co se včera stalo.
Pověz
Pověs

10. Luštíš někdy ...?
křížovky
křížofkyJiné náhodně vybrané cvičení