8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 235 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 31. května 2021


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - párové souhlásky p/b, t/d, ť/ď, s/z,
š/ž, h/ch, f/v ve slovech

Psaní párových souhlásek je docela jednoduše odvoditelné, nicméně neškodí tomu věnovat trochu pozornosti. Nikdy nevíte, kdy vám to může ujet :-)
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 235 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... se při zemětřesení zachvěla.
Zeť
Zeď

2. Tento obraz má zajímavý ....
původ
půvot

3. Při výlovu rybníka byla každá ... plná ryb.
káď
káť

4. Kníže ... má sochu v centru Prahy.
Václav
Václaf

5. Cíl naší cesty je už ....
blísko
blízko

6. Při přípravě tohoto jídla ... vodu raději mlékem.
nahraďte
nahraťte

7. Tapeta měla vzor ze samých ....
kroušků
kroužků

8. Utři to ... hadrem.
vlhkým
vlchkým

9. ... úsilí jiných nedbalým přístupem.
Nekaste
Nekazte

10. Učí se hrát na lesní ....
roh
rochJiné náhodně vybrané cvičení