8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - párové souhlásky p/b, t/d, ť/ď, s/z, š/ž, h/ch, f/v ve slovech

Psaní párových souhlásek je docela jednoduše odvoditelné, nicméně neškodí tomu věnovat trochu pozornosti. Nikdy nevíte, kdy vám to může ujet :-)
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Dbejte o ... našich předků.
odkas
odkaz

2. Tento obraz má zajímavý ....
původ
půvot

3. Při výlovu rybníka byla každá ... plná ryb.
káď
káť

4. V listopadu je hodně ranních ....
mlch
mlh

5. Cíl naší cesty je už ....
blísko
blízko

6. ... hradu byla vidět už z dálky.
Víška
Vížka

7. Dříve tady rostl velký ....
hloch
hloh

8. Jeho ... nikdo neposlouchal.
prosby
prozby

9. ... není původní české jméno.
Gustaf
Gustav

10. Kníže ... má sochu v centru Prahy.
Václav
VáclafJiné náhodně vybrané cvičení