8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
1500 Kč do 30. dubna 2023


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - psaní ú nebo ů

Při rozhodování, zda se ve slově píše ů nebo ú, si je třeba nejdříve říct, zda může mít slovo český původ, a proto do něj patří ů s kroužkem. Pak to půjde jako po másle.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. U ... se ještě svítí.
Novákú
Nováků

2. ... se vrátím později.
Domů
Domú

3. Máš hotové ...?
ůkoly
úkoly

4. Nemá ... rozum.
vúbec
vůbec

5. Jeho ... se dá těžko věřit.
příběhúm
příběhům

6. Ve své sbírce má hodně ....
hrníčkú
hrníčků

7. Do ... nalej vodu.
kbelíkú
kbelíků

8. V polévce byly kousky ....
kaprů
kaprú

9. Když uslyšíš ..., sova bude nedaleko.

10. Často chodíme na vysokohorské ....
tůry
túryJiné náhodně vybrané cvičení