8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2021


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika
   Happy hour
říjen 2020

6. Procvičování češtiny - psaní ú nebo ů

Při rozhodování, zda se ve slově píše ů nebo ú, si je třeba nejdříve říct, zda může mít slovo český původ, a proto do něj patří ů s kroužkem. Pak to půjde jako po másle.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Jeho ... se dá těžko věřit.
příběhúm
příběhům

2. Za zdí hřbitova byly vidět ....
tůje
túje

3. ... najdeš na horských loukách.
Ocúny
Ocůny

4. Toto místo má neodolatelný ....
půvab
púvab

5. V polévce byly kousky ....
kaprů
kaprú

6. Máš hotové ...?
ůkoly
úkoly

7. Navečeříme se v romantické ....
hospůdce
hospúdce

8. Do ... nalej vodu.
kbelíkú
kbelíků

9. ... se vrátím později.
Domů
Domú

10. Musel odpovídat na otázky ....
novinářú
novinářůJiné náhodně vybrané cvičení