8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2022


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - psaní ú nebo ů

Při rozhodování, zda se ve slově píše ů nebo ú, si je třeba nejdříve říct, zda může mít slovo český původ, a proto do něj patří ů s kroužkem. Pak to půjde jako po másle.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. U ... se ještě svítí.
Novákú
Nováků

2. V poledne bylo ... vedro.
ůmorné
úmorné

3. Ve své sbírce má hodně ....
hrníčkú
hrníčků

4. ... se vrátím později.
Domů
Domú

5. Na ... tam budeš rychleji.
skútru
skůtru

6. ... do zítřka?
Zůstaneš
Zústaneš

7. Navečeříme se v romantické ....
hospůdce
hospúdce

8. Za zdí hřbitova byly vidět ....
tůje
túje

9. Když uslyšíš ..., sova bude nedaleko.

10. V polévce byly kousky ....
kaprů
kaprúJiné náhodně vybrané cvičení