8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
1500 Kč do 30. dubna 2024


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - shoda podmětu s přísudkem

Shoda podmětu s přísudkem je neporazitelná klasika, kterou prostě musíte znát. Nevyhnete se jí nejen v jakémkoli stupni vzdělávání, ale i v praktickém životě. V placené části je ke shodě podmětu s přísudkem daleko více úloh.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Ubytovaní si hned po příjezdu do kempu ... stany.
postavily
postavili

2. Celé odpoledne ... taneční skupiny.
účinkovaly
účinkovali

3. Učitelky ... dohlížet o přestávce na chodbě.
musely
museli

4. Členové tanečních skupin se dlouho ....
připravovali
připravovaly

5. Psi ... celou noc.
štěkali
štěkaly

6. Německá výstaviště nás ... svou rozlehlostí.
překvapila
překvapily

7. Žáci druhých tříd ... vánoční výzdobu.
připravili
připravily

8. Za městem ... dvě nová sídliště.
byla postavena
byly postaveny

9. Lázeňští hosté si ... bahenní koupele.
užívali
užívaly

10. Všechny třídy se ... exkurze.
zúčastnily
zúčastniliJiné náhodně vybrané cvičení