8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč na dva měsíce


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - shoda podmětu s přísudkem

Shoda podmětu s přísudkem je neporazitelná klasika, kterou prostě musíte znát. Nevyhnete se jí nejen v jakémkoli stupni vzdělávání, ale i v praktickém životě. V placené části je ke shodě podmětu s přísudkem daleko více úloh.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Sály a náměstí ... hudbou až do rána
duněly
duněla

2. Štěňata a koťata si ....
hrály
hrála

3. Německá výstaviště nás ... svou rozlehlostí.
překvapila
překvapily

4. Členové tanečních skupin se dlouho ....
připravovali
připravovaly

5. Krávy a telata se ... na stráni.
pásli
pásly

6. Všechny třídy se ... exkurze.
zúčastnily
zúčastnili

7. Za městem ... dvě nová sídliště.
byla postavena
byly postaveny

8. Učitelky ... dohlížet o přestávce na chodbě.
musely
museli

9. Rodiče s dětmi ... mezi prvními.
přišli
přišly

10. ... jste to dost hluboké?
Vykopali
VykopalyJiné náhodně vybrané cvičení