8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 235 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2022


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - shoda podmětu s přísudkem

Shoda podmětu s přísudkem je neporazitelná klasika, kterou prostě musíte znát. Nevyhnete se jí nejen v jakémkoli stupni vzdělávání, ale i v praktickém životě. V placené části je ke shodě podmětu s přísudkem daleko více úloh.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 235 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... jsme se v novém městě.
Zabydleli
Zabydlely

2. Vědci ... před složitý úkol.
byli postaveni
byly postaveni

3. Celé odpoledne ... taneční skupiny.
účinkovaly
účinkovali

4. Štěňata a koťata si ....
hrály
hrála

5. Ryby ... na dně rybníka.
přezimovaly
přezimovali

6. Za městem ... dvě nová sídliště.
byla postavena
byly postaveny

7. Sály a náměstí ... hudbou až do rána
duněly
duněla

8. ... jste to dost hluboké?
Vykopali
Vykopaly

9. Zvířata ... denně k tomuto napajedlu.
chodila
chodily

10. Děti s rodiči ... nejkratší úsek závodu.
běželi
běželyJiné náhodně vybrané cvičení