8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
1500 Kč do 30. dubna 2023


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - shoda podmětu s přísudkem

Shoda podmětu s přísudkem je neporazitelná klasika, kterou prostě musíte znát. Nevyhnete se jí nejen v jakémkoli stupni vzdělávání, ale i v praktickém životě. V placené části je ke shodě podmětu s přísudkem daleko více úloh.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Z tašky mi ... peníze.
vypadli
vypadly

2. ... jste to dost hluboké?
Vykopali
Vykopaly

3. Ryby ... na dně rybníka.
přezimovaly
přezimovali

4. Vědci ... před složitý úkol.
byli postaveni
byly postaveni

5. Lázeňští hosté si ... bahenní koupele.
užívali
užívaly

6. Krávy a telata se ... na stráni.
pásli
pásly

7. Pohledy do krajiny nás zcela ....
okouzlili
okouzlily

8. Štěňata a koťata si ....
hrály
hrála

9. Ubytovaní si hned po příjezdu do kempu ... stany.
postavily
postavili

10. Všechny třídy se ... exkurze.
zúčastnily
zúčastniliJiné náhodně vybrané cvičení