8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč na dva měsíce


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - slova nadřazená

Správné určení nadřazeného slova pomůže porozumět významu slov.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Slovo nadřazené ke slovům angličtina, němčina, španělština je: ...
mluva
jazyk

2. Slovo nadřazené ke slovům dub, buk, lípa je: ...
strom
list

3. Slovo nadřazené ke slovům lednička, pračka, toustovač je: ...
elektrické spotřebiče
elektrické nářadí

4. Slovo nadřazené ke slovům fotbalové hřiště, plavecký bazén, běžecká dráha je: ...
sportoviště
sport

5. Slovo nadřazené ke slovům počítač, mobil, tablet je: ...
elektronika
elektřina

6. Slovo nadřazené ke slovům Afrika, Asie, Evropa je: ...
ostrov
světadíl

7. Slovo nadřazené ke slovům traktor, kombajn, vyorávač je: ..
zemědělský stroj
zemědělský výrobek

8. Slovo nadřazené ke slovům had, ještěrka, želva je: ...
plaz
čtyřnožec

9. Slovo nadřazené ke slovům vlak, auto, letadlo je: ...
dopravní prostředek
cestující

10. Slovo nadřazené ke slovům zájmeno, podstatné jméno, sloveso je: ...
slovní druh
slovoJiné náhodně vybrané cvičení