8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2021


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - Tvary číslovek

Procvičíte si především použití oblíbených číslovek dva a oba, ale i dalších.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Narozeniny oslavil s ... sestrami.
oběmi
oběma

2. Skončí to v ... hodin.
5
5.

3. Na stole stojí hrnec s ... uchy.
dvouma
dvěma

4. Ke ... narozeninám dostal velký dárek.
stým
stu

5. Chata stojí u ... borovic.
tří
třech

6. Za brigádu dostal ... korun.
tisícpětset
tisíc pět set

7. Statek měl ... vrata.
čtvery
čtvera

8. Protože se spletl, musel to udělat ....
dvakrát
dva krát

9. Koupil jsem ... banánů.
osm
osum

10. Karel ... bývá označován jako Otec vlasti.
IV
IV.Jiné náhodně vybrané cvičení