8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 235 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 31. května 2021


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - Tvary číslovek

Procvičíte si především použití oblíbených číslovek dva a oba, ale i dalších.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 235 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Sejdeme se v ... hodin.
sedum
sedm

2. Na stole stojí hrnec s ... uchy.
dvouma
dvěma

3. Statek měl ... vrata.
čtvery
čtvera

4. Narozeniny oslavil s ... sestrami.
oběmi
oběma

5. Zmínil se o ... kamarádech.
čtyrech
čtyřech

6. Protože se spletl, musel to udělat ....
dvakrát
dva krát

7. Máme místenky do ... řady.
2
2.

8. Přišel s ... přáteli.
pěti
pětima

9. Karel ... bývá označován jako Otec vlasti.
IV
IV.

10. Zdraví je vždy na ... místě.
prvním
prvémJiné náhodně vybrané cvičení