8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2023


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - Tvary číslovek

Procvičíte si především použití oblíbených číslovek dva a oba, ale i dalších.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Zdraví je vždy na ... místě.
prvním
prvém

2. Máme místenky do ... řady.
2
2.

3. Protože se spletl, musel to udělat ....
dvakrát
dva krát

4. Na stole stojí hrnec s ... uchy.
dvouma
dvěma

5. Ke ... narozeninám dostal velký dárek.
stým
stu

6. Koupil jsem ... banánů.
osm
osum

7. Chata stojí u ... borovic.
tří
třech

8. Přišel s ... přáteli.
pěti
pětima

9. Za brigádu dostal ... korun.
tisícpětset
tisíc pět set

10. Narozeniny oslavil s ... sestrami.
oběmi
oběmaJiné náhodně vybrané cvičení