8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2023


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - Tvary číslovek

Procvičíte si především použití oblíbených číslovek dva a oba, ale i dalších.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Ke ... narozeninám dostal velký dárek.
stým
stu

2. Vrátili mi ....
sto čtyři koruny
sto čtyři korun

3. Skončí to v ... hodin.
5
5.

4. Za brigádu dostal ... korun.
tisícpětset
tisíc pět set

5. Chata stojí u ... borovic.
tří
třech

6. Statek měl ... vrata.
čtvery
čtvera

7. Narozeniny oslavil s ... sestrami.
oběmi
oběma

8. Zmínil se o ... kamarádech.
čtyrech
čtyřech

9. V domě máme ... hodiny.
patery
patero

10. Na stole stojí hrnec s ... uchy.
dvouma
dvěmaJiné náhodně vybrané cvičení