8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
1500 Kč do 30. dubna 2024


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - Tvary číslovek

Procvičíte si především použití oblíbených číslovek dva a oba, ale i dalších.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Koupil jsem ... banánů.
osm
osum

2. Protože se spletl, musel to udělat ....
dvakrát
dva krát

3. Statek měl ... vrata.
čtvery
čtvera

4. Karel ... bývá označován jako Otec vlasti.
IV
IV.

5. Narozeniny oslavil s ... sestrami.
oběmi
oběma

6. Zaplatil za to ....
dvacet jedna korun
dvacet jednu korunu

7. Sejdeme se v ... hodin.
sedum
sedm

8. Skončí to v ... hodin.
5
5.

9. Máme místenky do ... řady.
2
2.

10. Zmínil se o ... kamarádech.
čtyrech
čtyřech



Jiné náhodně vybrané cvičení