8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - Tvary číslovek

Procvičíte si především použití oblíbených číslovek dva a oba, ale i dalších.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 93 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Zaplatil za to ....
dvacet jedna korun
dvacet jednu korunu

2. Na stole stojí hrnec s ... uchy.
dvouma
dvěma

3. Zmínil se o ... kamarádech.
čtyrech
čtyřech

4. Máme místenky do ... řady.
2
2.

5. Zdraví je vždy na ... místě.
prvním
prvém

6. Skončí to v ... hodin.
5
5.

7. Za brigádu dostal ... korun.
tisícpětset
tisíc pět set

8. Vrátili mi ....
sto čtyři koruny
sto čtyři korun

9. Karel ... bývá označován jako Otec vlasti.
IV
IV.

10. Chata stojí u ... borovic.
tří
třechJiné náhodně vybrané cvičení