8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
1500 Kč do 30. dubna 2023


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - Tvary číslovek

Procvičíte si především použití oblíbených číslovek dva a oba, ale i dalších.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Přišel s ... přáteli.
pěti
pětima

2. Ke ... narozeninám dostal velký dárek.
stým
stu

3. Zaplatil za to ....
dvacet jedna korun
dvacet jednu korunu

4. Zmínil se o ... kamarádech.
čtyrech
čtyřech

5. Protože se spletl, musel to udělat ....
dvakrát
dva krát

6. V domě máme ... hodiny.
patery
patero

7. Skončí to v ... hodin.
5
5.

8. Chata stojí u ... borovic.
tří
třech

9. Narozeniny oslavil s ... sestrami.
oběmi
oběma

10. Máme místenky do ... řady.
2
2.Jiné náhodně vybrané cvičení