8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
1500 Kč do 30. dubna 2024


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - Tvary číslovek

Procvičíte si především použití oblíbených číslovek dva a oba, ale i dalších.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Ke ... narozeninám dostal velký dárek.
stým
stu

2. Skončí to v ... hodin.
5
5.

3. Přišel s ... přáteli.
pěti
pětima

4. Karel ... bývá označován jako Otec vlasti.
IV
IV.

5. Narozeniny oslavil s ... sestrami.
oběmi
oběma

6. Zdraví je vždy na ... místě.
prvním
prvém

7. Koupil jsem ... banánů.
osm
osum

8. V domě máme ... hodiny.
patery
patero

9. Statek měl ... vrata.
čtvery
čtvera

10. Za brigádu dostal ... korun.
tisícpětset
tisíc pět setJiné náhodně vybrané cvičení