8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - Tvary číslovek

Procvičíte si především použití oblíbených číslovek dva a oba, ale i dalších.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Statek měl ... vrata.
čtvery
čtvera

2. Zdraví je vždy na ... místě.
prvním
prvém

3. Za brigádu dostal ... korun.
tisícpětset
tisíc pět set

4. Chata stojí u ... borovic.
tří
třech

5. Sejdeme se v ... hodin.
sedum
sedm

6. Zaplatil za to ....
dvacet jedna korun
dvacet jednu korunu

7. Karel ... bývá označován jako Otec vlasti.
IV
IV.

8. Narozeniny oslavil s ... sestrami.
oběmi
oběma

9. Přišel s ... přáteli.
pěti
pětima

10. V domě máme ... hodiny.
patery
pateroJiné náhodně vybrané cvičení