8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 235 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2022


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - Tvary číslovek

Procvičíte si především použití oblíbených číslovek dva a oba, ale i dalších.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 235 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Chata stojí u ... borovic.
tří
třech

2. Máme místenky do ... řady.
2
2.

3. Ke ... narozeninám dostal velký dárek.
stým
stu

4. Skončí to v ... hodin.
5
5.

5. V domě máme ... hodiny.
patery
patero

6. Zaplatil za to ....
dvacet jedna korun
dvacet jednu korunu

7. Zdraví je vždy na ... místě.
prvním
prvém

8. Karel ... bývá označován jako Otec vlasti.
IV
IV.

9. Koupil jsem ... banánů.
osm
osum

10. Protože se spletl, musel to udělat ....
dvakrát
dva krátJiné náhodně vybrané cvičení