8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč na dva měsíce


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - Tvary číslovek

Procvičíte si především použití oblíbených číslovek dva a oba, ale i dalších.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Chata stojí u ... borovic.
tří
třech

2. Na stole stojí hrnec s ... uchy.
dvouma
dvěma

3. Protože se spletl, musel to udělat ....
dvakrát
dva krát

4. V domě máme ... hodiny.
patery
patero

5. Statek měl ... vrata.
čtvery
čtvera

6. Zdraví je vždy na ... místě.
prvním
prvém

7. Zmínil se o ... kamarádech.
čtyrech
čtyřech

8. Zaplatil za to ....
dvacet jedna korun
dvacet jednu korunu

9. Koupil jsem ... banánů.
osm
osum

10. Za brigádu dostal ... korun.
tisícpětset
tisíc pět setJiné náhodně vybrané cvičení