8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
1500 Kč do 30. dubna 2024


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - Tvary podstatných jmen

U zadaného podstatného jména a jeho mluvnických kategorií vyberete správný tvar.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. 3. pád jednotného čísla podstatného jména redaktor je ...
redaktora
redaktorovi

2. 4. pád jednotného čísla podstatného jména žába je ...
žáby
žábu

3. 6. pád množného čísla podstatného jména křoví je ...
křích
křovích

4. 7. pád množného čísla podstatného jména mýdlo je ...
mýdly
mýdlami

5. 5. pád jednotného čísla podstatného jména otec je ...
otče!
otce!

6. 7. pád množného čísla podstatného jména zámek je ...
zámky
zámkami

7. 7. pád množného čísla podstatného jména kachna je ...
kachnami
kachny

8. 2. pád jednotného čísla podstatného jména mládě je ...
mláděte
mládě

9. 2. pád jednotného čísla podstatného jména učitel je ...
učitele
učiteli

10. 2. pád množného čísla podstatného jména dílo je ...
děl
dílJiné náhodně vybrané cvičení