8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
1500 Kč do 30. dubna 2024


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - Tvary podstatných jmen

U zadaného podstatného jména a jeho mluvnických kategorií vyberete správný tvar.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. 2. pád množného čísla podstatného jména vejce je ...
vajec
vejcí

2. 2. pád množného čísla podstatného jména dílo je ...
děl
díl

3. 4. pád jednotného čísla podstatného jména žába je ...
žáby
žábu

4. 6. pád množného čísla podstatného jména křoví je ...
křích
křovích

5. 2. pád jednotného čísla podstatného jména mládě je ...
mláděte
mládě

6. 7. pád množného čísla podstatného jména mýdlo je ...
mýdly
mýdlami

7. 7. pád množného čísla podstatného jména zámek je ...
zámky
zámkami

8. 5. pád jednotného čísla podstatného jména správce je ...
správče!
správce!

9. 6. pád jednotného čísla podstatného jména země je ...
zemí
zemi

10. 2. pád jednotného čísla podstatného jména datle je ...
datla
datleJiné náhodně vybrané cvičení