8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - Tvary podstatných jmen

U zadaného podstatného jména a jeho mluvnických kategorií vyberete správný tvar.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. 2. pád jednotného čísla podstatného jména učitel je ...
učitele
učiteli

2. 2. pád množného čísla podstatného jména vejce je ...
vajec
vejcí

3. 6. pád jednotného čísla podstatného jména datel je ...
datla
datlovi

4. 5. pád jednotného čísla podstatného jména otec je ...
otče!
otce!

5. 7. pád množného čísla podstatného jména zámek je ...
zámky
zámkami

6. 2. pád jednotného čísla podstatného jména kolomaz je ...
kolomazi
kolomazu

7. 6. pád jednotného čísla podstatného jména země je ...
zemí
zemi

8. 3. pád jednotného čísla podstatného jména redaktor je ...
redaktora
redaktorovi

9. 6. pád množného čísla podstatného jména křoví je ...
křích
křovích

10. 5. pád jednotného čísla podstatného jména správce je ...
správče!
správce!Jiné náhodně vybrané cvičení