8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
1500 Kč do 30. dubna 2024


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - velká písmena

Základy psaní velkých písmen byste měli ovládnout na prvním stupni základní školy a zcela tyto znalosti dorazit na druhém stupni. V běžné komunikaci se chyby v psaní velkých písmen vyskytují poměrně často a procvičování je rozhodně potřebné.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Rád se procházím po ... nábřežích.
vltavských
Vltavských

2. Ve filmových westernech často bojují ... s osadníky.
indiáni
Indiáni

3. K ... jezdíme už dlouho.
Jaderskému Moři
Jaderskému moři

4. Z této rozhledny si můžeš prohlédnout půvabnou ... krajinu.
českou
Českou

5. Jenom ... mi můžeš pomoci.
ty
Ty

6. Řecko leží na ....
Balkánském Poloostrově
Balkánském poloostrově

7. Vždy jsme slavili ....
Mezinárodní den žen
mezinárodní Den žen

8. Zastavíme se ve ... a pak pojedeme dál.
Velkém meziříčí
Velkém Meziříčí

9. Většina demokratických zemí světa je členem ....
Organizace spojených národů
Organizace Spojených Národů

10. Píseň Lucie Bílé ... téměř zlidověla.
Láska je láska
láska je láska



Jiné náhodně vybrané cvičení