8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - velká písmena

Základy psaní velkých písmen byste měli ovládnout na prvním stupni základní školy a zcela tyto znalosti dorazit na druhém stupni. V běžné komunikaci se chyby v psaní velkých písmen vyskytují poměrně často a procvičování je rozhodně potřebné.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Řecko leží na ....
Balkánském Poloostrově
Balkánském poloostrově

2. Píseň Lucie Bílé ... téměř zlidověla.
Láska je láska
láska je láska

3. Většina demokratických zemí světa je členem ....
Organizace spojených národů
Organizace Spojených Národů

4. Celý ... hodlám sportovat.
nový rok
Nový rok

5. Z této rozhledny si můžeš prohlédnout půvabnou ... krajinu.
českou
Českou

6. Oděsa je ... přístav.
Černomořský
černomořský

7. Ve filmových westernech často bojují ... s osadníky.
indiáni
Indiáni

8. V dálce vidíte ....
hrad Bouzov
Hrad Bouzov

9. Vždy jsme slavili ....
Mezinárodní den žen
mezinárodní Den žen

10. Dříve jsem bydlel v domě ....
Naproti divadlu
naproti divadluJiné náhodně vybrané cvičení