8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 235 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2022


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - velká písmena

Základy psaní velkých písmen byste měli ovládnout na prvním stupni základní školy a zcela tyto znalosti dorazit na druhém stupni. V běžné komunikaci se chyby v psaní velkých písmen vyskytují poměrně často a procvičování je rozhodně potřebné.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 235 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Rád se procházím po ... nábřežích.
vltavských
Vltavských

2. Ve filmových westernech často bojují ... s osadníky.
indiáni
Indiáni

3. Dříve jsem bydlel v domě ....
Naproti divadlu
naproti divadlu

4. Chci se usadit ve ....
středních Čechách
Středních Čechách

5. Z této rozhledny si můžeš prohlédnout půvabnou ... krajinu.
českou
Českou

6. Celý ... hodlám sportovat.
nový rok
Nový rok

7. Staré domy mají jména, například tento se jmenuje ....
U kamenného mostu
U Kamenného mostu

8. Oděsa je ... přístav.
Černomořský
černomořský

9. V dálce vidíte ....
hrad Bouzov
Hrad Bouzov

10. Vždy jsme slavili ....
Mezinárodní den žen
mezinárodní Den ženJiné náhodně vybrané cvičení