8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
1500 Kč do 30. dubna 2023


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - velká písmena

Základy psaní velkých písmen byste měli ovládnout na prvním stupni základní školy a zcela tyto znalosti dorazit na druhém stupni. V běžné komunikaci se chyby v psaní velkých písmen vyskytují poměrně často a procvičování je rozhodně potřebné.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. K ... jezdíme už dlouho.
Jaderskému Moři
Jaderskému moři

2. Dříve jsem bydlel v domě ....
Naproti divadlu
naproti divadlu

3. Zastavíme se ve ... a pak pojedeme dál.
Velkém meziříčí
Velkém Meziříčí

4. Oděsa je ... přístav.
Černomořský
černomořský

5. Celý ... hodlám sportovat.
nový rok
Nový rok

6. Ve filmových westernech často bojují ... s osadníky.
indiáni
Indiáni

7. Řecko leží na ....
Balkánském Poloostrově
Balkánském poloostrově

8. Staré domy mají jména, například tento se jmenuje ....
U kamenného mostu
U Kamenného mostu

9. V dálce vidíte ....
hrad Bouzov
Hrad Bouzov

10. Rád bych se podíval do ....
Jižní Ameriky
jižní AmerikyJiné náhodně vybrané cvičení