8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2023


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - velká písmena

Základy psaní velkých písmen byste měli ovládnout na prvním stupni základní školy a zcela tyto znalosti dorazit na druhém stupni. V běžné komunikaci se chyby v psaní velkých písmen vyskytují poměrně často a procvičování je rozhodně potřebné.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Muzeum vystaví ..., známou sošku z doby kamenné.
Věstonickou venuši
Věstonickou Venuši

2. Řecko leží na ....
Balkánském Poloostrově
Balkánském poloostrově

3. Z této rozhledny si můžeš prohlédnout půvabnou ... krajinu.
českou
Českou

4. Celý ... hodlám sportovat.
nový rok
Nový rok

5. Rád se procházím po ... nábřežích.
vltavských
Vltavských

6. Dříve jsem bydlel v domě ....
Naproti divadlu
naproti divadlu

7. Jenom ... mi můžeš pomoci.
ty
Ty

8. Rád bych se podíval do ....
Jižní Ameriky
jižní Ameriky

9. Chci se usadit ve ....
středních Čechách
Středních Čechách

10. Většina demokratických zemí světa je členem ....
Organizace spojených národů
Organizace Spojených NárodůJiné náhodně vybrané cvičení