8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - věta jednoduchá a souvětí

Rozlišení věty jednoduché a souvětí je učivo prvního stupně základní školy, v tomto cvičení si ověříte, jak tohle učivo zvládáte. Ve cvičení vyberte, zda úvodní text úlohy je věta jednoduchá nebo souvětí.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 93 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. "Za těchto výhodných podmínek to prostě nemohu nekoupit ." ...
věta jednoduchá
souvětí

2. "Každou první středu v měsíci, a to v každém měsíci v roce, probíhá zkouška sirén ." ...
věta jednoduchá
souvětí

3. "Nemohl najít cestu, dokonce vyrazil na úplně opačnou stranu ." ...
věta jednoduchá
souvětí

4. "Už dávno jsem věděl, že si to o mně myslíš ." ...
věta jednoduchá
souvětí

5. "I přes jeho rychlý a trochu zmatený projev mu bylo dobře rozumět ." ...
věta jednoduchá
souvětí

6. " Rána jsou chladná, proto se teple oblékám." ...
souvětí
věta jednoduchá

7. "Za této situace nemůžu opravdu dělat nic jiného." ...
věta jednoduchá
souvětí

8. "Když si to myslíš, nebudu tě přesvědčovat.." ...
věta jednoduchá
souvětí

9. "Je to můj dlouholetý a časově náročný koníček ." ...
věta jednoduchá
souvětí

10. " Tohle je velmi příjemné, ba přímo povznášející." ...
věta jednoduchá
souvětíJiné náhodně vybrané cvičení