8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 235 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 31. května 2021


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - větné členy 1

V jednoduchém cvičeni určujete, jaký větný člen je vybrané slovo.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 235 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Tu velkou díru vykopal malou motykou. Slovo 'motykou' v úvodní větě je: ...
předmět
příslovečné určení

2. Vidím to perspektivně. Slovo 'perspektivně' v úvodní větě je: ...
příslovečné určení času
příslovečné určení způsobu

3. Její kočka má neuvěřitelné modré oči. Slovo 'kočka' v úvodní větě je: ...
podmět
předmět

4. Tvůj pes mi pokropil nohu. Slovo 'Tvůj' v úvodní větě je: ...
podmět
přívlastek

5. V modrém kufru mám bílé spodky. Slovo 'spodky' v úvodní větě je: ...
podmět
předmět

6. Hltal každé naše slovo. Slovo 'hltal' v úvodní větě je: ...
příslovečné určení
přísudek

7. Houpání lodi způsobilo nevolnost většiny pasažérů.. Slovo 'Houpání' v úvodní větě je: ...
podmět
přísudek

8. Všechny hotely v Praze jsou touhle dobou obsazené. Výraz 'v Praze' v úvodní větě je: ...
příslovečné určení místa
přívlastek

9. Tloustnout znamená stárnout. Slovo 'Tloustnout' v úvodní větě je: ...
podmět
přísudek

10. Náš soused je učitelem. Slovo 'učitelem' v úvodní větě je: ...
součástí přísudku
předmětJiné náhodně vybrané cvičení