8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
1500 Kč do 30. dubna 2024


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - větné členy 1

V jednoduchém cvičeni určujete, jaký větný člen je vybrané slovo.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Všechny hotely v Praze jsou touhle dobou obsazené. Výraz 'v Praze' v úvodní větě je: ...
příslovečné určení místa
přívlastek

2. Kolečkové brusle mohou být rychlým dopravním prostředkem. Slovo 'dopravním' v úvodní větě je: ...
přívlastek
předmět

3. Jednou z nejznámějších her Divadla Járy Cimrmana je Hospoda Na Mýtince. Výraz 'Na Mýtince' v úvodní větě je: ...
přívlastek
příslovečné určení místa

4. Tu velkou díru vykopal malou motykou. Slovo 'motykou' v úvodní větě je: ...
předmět
příslovečné určení

5. Její kočka má neuvěřitelné modré oči. Slovo 'kočka' v úvodní větě je: ...
podmět
předmět

6. Tloustnout znamená stárnout. Slovo 'Tloustnout' v úvodní větě je: ...
podmět
přísudek

7. Vidím to perspektivně. Slovo 'perspektivně' v úvodní větě je: ...
příslovečné určení času
příslovečné určení způsobu

8. Hltal každé naše slovo. Slovo 'hltal' v úvodní větě je: ...
příslovečné určení
přísudek

9. Houpání lodi způsobilo nevolnost většiny pasažérů.. Slovo 'Houpání' v úvodní větě je: ...
podmět
přísudek

10. Tvůj pes mi pokropil nohu. Slovo 'Tvůj' v úvodní větě je: ...
podmět
přívlastekJiné náhodně vybrané cvičení