8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
1500 Kč do 30. dubna 2024


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - větné členy 1

V jednoduchém cvičeni určujete, jaký větný člen je vybrané slovo.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Hltal každé naše slovo. Slovo 'hltal' v úvodní větě je: ...
příslovečné určení
přísudek

2. Jednou z nejznámějších her Divadla Járy Cimrmana je Hospoda Na Mýtince. Výraz 'Na Mýtince' v úvodní větě je: ...
přívlastek
příslovečné určení místa

3. Ve víně je pravda. Výraz 'Ve víně' v úvodní větě je: ...
příslovečné určení místa
příslovečné určení času

4. Tu velkou díru vykopal malou motykou. Slovo 'motykou' v úvodní větě je: ...
předmět
příslovečné určení

5. Bolavá záda léčil jízdou na koni. Slovo 'jízdou' v úvodní větě je: ...
předmět
příslovečné určení

6. Po parkových cestičkách jezdilo rychle několik dětí na koloběžkách. Slovo 'rychle' v úvodní větě je: ...
příslovečné určení
přívlastek

7. Kolečkové brusle mohou být rychlým dopravním prostředkem. Slovo 'dopravním' v úvodní větě je: ...
přívlastek
předmět

8. V modrém kufru mám bílé spodky. Slovo 'spodky' v úvodní větě je: ...
podmět
předmět

9. Tvůj pes mi pokropil nohu. Slovo 'Tvůj' v úvodní větě je: ...
podmět
přívlastek

10. Houpání lodi způsobilo nevolnost většiny pasažérů.. Slovo 'Houpání' v úvodní větě je: ...
podmět
přísudekJiné náhodně vybrané cvičení