8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
1500 Kč do 30. dubna 2024


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - větné členy 2

Procvičíte si vyhledání konkrétního větného členu ve větě.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Nikdy jsem neměl na stěně kuchyně hodiny. Příslovečné určení času v této větě je: ...
Nikdy
hodiny

2. V koši na papír se omylem ocitla plastová krabička. Podmět v této větě je: ...
krabička
papír

3. Napiš mi to e-mailem. Předmět v této větě je: ...
mi
e-mailem

4. Mladší uvolní místo k sezení starším. Podmět v této větě je: ...
Mladší
podmět není vyjádřen

5. Sledovat sociální sítě je důležité. Podmět v této větě je: ...
podmět není vyjádřen
Sledovat

6. V hrnku je teplý čaj. Přívlastek v této větě je: ...
V hrnku
teplý

7. Na výstavě se všichni seznámili se zvířaty našich lesů. Podmět v této větě je: ...
všichni
podmět je nevyjádřený

8. Pod dlouhých studiích se stal učitelem. Přísudek v této větě je: ...
stal se učitelem
stal se

9. V každém kalendáři by měly být uvedeny státní svátky. Přísudek v této větě je: ...
by měly být
by měly být uvedeny

10. Přes špatný povrch silnice se jim podařilo jet vcelku rychle. Příslovečné určení přípustky v této větě je: ...
vcelku rychle
přes špatný povrchJiné náhodně vybrané cvičení