8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2023


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova jsou učivem třetí třídy na základní škole, nicméně budete se s nimi setkávat prakticky až do maturity.seznam
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... baterie mi znemožnily telefonování.
Vybité
Vybyté

2. Šel ... večer do kina?
bys
bis

3. Na hradbách je malá ....
vížka
výžka

4. Na obloze se rozzářila ....
světlyce
světlice

5. Dám si ... polévky.
výce
více

6. Písek se musí prohodit ....
sítem
sýtem

7. ... se mnoho nenaučíš.
Opisováním
Opysováním

8. Dům měl ... základy.
bytelné
bitelné

9. I když nemáš náladu, pořád se ....
usmívej
usmývej

10. ... je jedlá houba.
Syrovinka
SirovinkaJiné náhodně vybrané cvičení