8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2023


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova jsou učivem třetí třídy na základní škole, nicméně budete se s nimi setkávat prakticky až do maturity.seznam
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Když napadne sníh, ... si.
zalyžujeme
zaližujeme

2. ... baterie mi znemožnily telefonování.
Vybité
Vybyté

3. ... si vzpomněl, jak to tenkrát bylo.
Brzy
Brzi

4. Dům měl ... základy.
bytelné
bitelné

5. Písek se musí prohodit ....
sítem
sýtem

6. Dostatečné ... vody je v horku nutné.
pití
pytí

7. ... mi to na zem.
Vypadlo
Vipadlo

8. ... je jedlá houba.
Syrovinka
Sirovinka

9. ... se mnoho nenaučíš.
Opisováním
Opysováním

10. Brzy bude ....
zima
zymaJiné náhodně vybrané cvičení