8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2021


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova jsou učivem třetí třídy na základní škole, nicméně budete se s nimi setkávat prakticky až do maturity.seznam
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Brzy bude ....
zima
zyma

2. Dědeček ... v křesle, až usnul.
klymbal
klimbal

3. ... je jedlá houba.
Syrovinka
Sirovinka

4. Dám si ... polévky.
výce
více

5. Na hradbách je malá ....
vížka
výžka

6. Naše nová učitelka je všem ....
simpatická
sympatická

7. ... se mnoho nenaučíš.
Opisováním
Opysováním

8. Přejeme vám příjemný ....
pobit
pobyt

9. Písek se musí prohodit ....
sítem
sýtem

10. ... si vzpomněl, jak to tenkrát bylo.
Brzy
BrziJiné náhodně vybrané cvičení