8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
1500 Kč do 30. dubna 2023


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova jsou učivem třetí třídy na základní škole, nicméně budete se s nimi setkávat prakticky až do maturity.seznam
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... baterie mi znemožnily telefonování.
Vybité
Vybyté

2. I když nemáš náladu, pořád se ....
usmívej
usmývej

3. ... při vyučování je neslušné.
Žvíkání
Žvýkání

4. ... mi to na zem.
Vypadlo
Vipadlo

5. ... se mnoho nenaučíš.
Opisováním
Opysováním

6. Zahrada byla plná ... a dalších květin.
pyvoněk
pivoněk

7. Málem jsem se z toho ....
osypal
osipal

8. Dám si ... polévky.
výce
více

9. Písek se musí prohodit ....
sítem
sýtem

10. ... na starosti.
Nemisli
NemysliJiné náhodně vybrané cvičení