8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč na dva měsíce


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova jsou učivem třetí třídy na základní škole, nicméně budete se s nimi setkávat prakticky až do maturity.seznam
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... při vyučování je neslušné.
Žvíkání
Žvýkání

2. Šel ... večer do kina?
bys
bis

3. ... rýč do země.
Zapíchl
Zapýchl

4. I když nemáš náladu, pořád se ....
usmívej
usmývej

5. ... je zvláštně vypadající živočich.
Ptakopisk
Ptakopysk

6. ... na starosti.
Nemisli
Nemysli

7. Písek se musí prohodit ....
sítem
sýtem

8. Naše nová učitelka je všem ....
simpatická
sympatická

9. Toto ... skvěle voní.
mýdlo
mídlo

10. Dům měl ... základy.
bytelné
bitelnéJiné náhodně vybrané cvičení