8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč na dva měsíce


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

Procvičování němčiny - perfektum silných sloves v němčině

Bez znalosti perfekta silných sloves se v němčině neobejdete. V placené části nabízíme procvičování všech nejpoužívanějších německých silných sloves.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď

1. Der Hund hat auf dem Boden .... (liegen)
gelegen
gelagen

2. Er hat uns viele Briefe .... (schreiben)
geschrieben
geschreiben

3. Sein Vater hat uns immer .... (helfen)
gehelfen
geholfen

4. Er ist krank .... (werden)
geworden
gewerden

5. Früher habe ich kein Auto .... (haben)
gehat
gehabt

6. Wir sind nach Spanien .... (fliegen)
geflugen
geflogen

7. Wohin bist du so schnell ...? (rennen)
gerennt
gerannt

8. Gerne haben wir Ihnen .... (helfen)
gehalfen
geholfen

9. Das Kind hat seine Mutter .... (rufen)
gerufen
geriefen

10. Er ist auf einem Kamel .... (reiten)
geritten
gereitenJiné náhodně vybrané cvičení