8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2023


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

Procvičování němčiny - perfektum silných sloves v němčině

Bez znalosti perfekta silných sloves se v němčině neobejdete. V placené části nabízíme procvičování všech nejpoužívanějších německých silných sloves.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď

1. Hast du ihr ein Geschenk ...? (geben)
gegeben
gegaben

2. Vorige Woche hat sie sich nicht .... (teilnehmen)
teilgenommen
teilgenahmen

3. Das Glas ist plötzlich .... (fallen)
gefielen
gefallen

4. Beim Trinken haben wir laut .... (singen)
gesungen
gesangen

5. Er hat uns nicht .... (finden)
gefunden
gefinden

6. Ich habe meine Tasche zu Hause .... (lassen)
geliessen
gelassen

7. Das Auto ist schnell .... (fahren)
gefuhren
gefahren

8. Er ist bald .... (zurückkommen)
zurückgekammen
zurückgekommen

9. Warum bist du noch länger nicht ...? (bleiben)
geblieben
gebleiben

10. Was hast du davon ...? (gewinnen)
gewonnen
gewannenJiné náhodně vybrané cvičení