8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

Procvičování němčiny - perfektum silných sloves v němčině

Bez znalosti perfekta silných sloves se v němčině neobejdete. V placené části nabízíme procvičování všech nejpoužívanějších německých silných sloves.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď

1. Er hat meinen Freund .... (treffen)
getraffen
getroffen

2. Wir haben am Bahnhof .... (treffen)
getraffen
getroffen

3. Er hat uns nicht .... (finden)
gefunden
gefinden

4. Sie hat eine schwere Tasche .... (tragen)
getrugen
getragen

5. Er ist ins Ausland .... (fliegen)
gefliegen
geflogen

6. Er ist bald .... (zurückkommen)
zurückgekammen
zurückgekommen

7. Das Glas ist plötzlich .... (fallen)
gefielen
gefallen

8. Wohin bist du so schnell ...? (rennen)
gerennt
gerannt

9. Mehr als zwei Stunden habe ich nach Hause .... (gehen)
gegangen
gegingen

10. Beim Trinken haben wir laut .... (singen)
gesungen
gesangenJiné náhodně vybrané cvičení