8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 235 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 31. května 2021


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

Procvičování němčiny - perfektum silných sloves v němčině

Bez znalosti perfekta silných sloves se v němčině neobejdete. V placené části nabízíme procvičování všech nejpoužívanějších německých silných sloves.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď

1. Sie ist bei mir ...., um mir zu helfen. (bleiben)
gebleiben
geblieben

2. Er ist auf einem Kamel .... (reiten)
geritten
gereiten

3. Ich bin erst gestern .... (anfliegen)
angeflugen
angeflogen

4. Mehr als zwei Stunden habe ich nach Hause .... (gehen)
gegangen
gegingen

5. Er ist wie eine Statue .... (stehen)
gestenden
gestanden

6. Stefan hat das Essen .... (mitnehmen)
mitgenahmen
mitgenommen

7. Sind Sie lange ...? (fahren)
gefuhren
gefahren

8. Das habe ich zuerst .... (sehen)
gesehen
gesahen

9. Helmut hat den Schlüssel .... (verlieren)
verlieren
verloren

10. Sie haben alles ...., was nötig war. (tun)
getun
getanJiné náhodně vybrané cvičení