8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2023


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

Procvičování němčiny - perfektum silných sloves v němčině

Bez znalosti perfekta silných sloves se v němčině neobejdete. V placené části nabízíme procvičování všech nejpoužívanějších německých silných sloves.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď

1. Er hat meinen Freund .... (treffen)
getraffen
getroffen

2. Vorige Woche hat sie sich nicht .... (teilnehmen)
teilgenommen
teilgenahmen

3. Mehr als zwei Stunden habe ich nach Hause .... (gehen)
gegangen
gegingen

4. Stefan hat das Essen .... (mitnehmen)
mitgenahmen
mitgenommen

5. Er hat mich ein interessantes Buch .... (leihen)
geleihen
geliehen

6. Wir haben am Bahnhof .... (treffen)
getraffen
getroffen

7. Sie sind sehr bald .... (kommen)
gekommen
gekammen

8. Sie hat eine schwere Tasche .... (tragen)
getrugen
getragen

9. Schnecken habe ich niemals .... (essen)
gegassen
gegessen

10. Was hat er für uns ...? (tun)
getan
getunJiné náhodně vybrané cvičení