8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

Procvičování němčiny - perfektum silných sloves v němčině

Bez znalosti perfekta silných sloves se v němčině neobejdete. V placené části nabízíme procvičování všech nejpoužívanějších německých silných sloves.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď

1. Schnecken habe ich niemals .... (essen)
gegassen
gegessen

2. Sie ist bei mir ...., um mir zu helfen. (bleiben)
gebleiben
geblieben

3. Er ist wie eine Statue .... (stehen)
gestenden
gestanden

4. Das habe ich zuerst .... (sehen)
gesehen
gesahen

5. Sie hat eine schwere Tasche .... (tragen)
getrugen
getragen

6. Das Auto ist schnell .... (fahren)
gefuhren
gefahren

7. Hast du ihr ein Geschenk ...? (geben)
gegeben
gegaben

8. Mein Freund ist plötzlich .... (sterben)
gestarben
gestorben

9. Er ist bald .... (zurückkommen)
zurückgekammen
zurückgekommen

10. Sie haben alles ...., was nötig war. (tun)
getun
getanJiné náhodně vybrané cvičení