8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2021


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

Procvičování němčiny - perfektum silných sloves v němčině

Bez znalosti perfekta silných sloves se v němčině neobejdete. V placené části nabízíme procvičování všech nejpoužívanějších německých silných sloves.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď

1. Damit haben wir mehr Zeit .... (gewinnen)
gewonnen
gewannen

2. Sie hat das Pferd .... (reiten)
gereitten
geritten

3. Ich bin erst gestern .... (anfliegen)
angeflugen
angeflogen

4. Gestern habe ich mit ihm .... (sprechen)
gesprachen
gesprochen

5. Ich habe die Tasche in der Schule .... (vergessen)
vergessen
vergassen

6. Erst gestern habe ich das Buch .... (finden)
gefunden
gefanden

7. Er ist bald .... (zurückkommen)
zurückgekammen
zurückgekommen

8. Schnecken habe ich niemals .... (essen)
gegassen
gegessen

9. Die Kinder haben alles .... (essen)
gegessen
gegassen

10. Das Auto ist schnell .... (fahren)
gefuhren
gefahrenJiné náhodně vybrané cvičení