8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

Procvičování němčiny - perfektum silných sloves v němčině

Bez znalosti perfekta silných sloves se v němčině neobejdete. V placené části nabízíme procvičování všech nejpoužívanějších německých silných sloves.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď

1. Wohin bist du so schnell ...? (rennen)
gerennt
gerannt

2. Er hat uns viele Briefe .... (schreiben)
geschrieben
geschreiben

3. Sein Vater hat uns immer .... (helfen)
gehelfen
geholfen

4. Hast du ihr ein Geschenk ...? (geben)
gegeben
gegaben

5. Er ist krank .... (werden)
geworden
gewerden

6. Nur wenige Menschen sind gestern in kaltem Wasser .... (schwimmen)
geschwammen
geschwommen

7. Beim Trinken haben wir laut .... (singen)
gesungen
gesangen

8. Was hat er für uns ...? (tun)
getan
getun

9. Stefan hat das Essen .... (mitnehmen)
mitgenahmen
mitgenommen

10. Er hat uns nicht .... (finden)
gefunden
gefindenJiné náhodně vybrané cvičení