8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2021


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

Procvičování němčiny - předložky v němčině se 3., 4., 3. a 4. pádem - cvičení 2

Procvičte si praktické používání předložek v němčině - se 3. pádem, se 4. pádem a se 3. a 4. pádem.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď

1. ... habe ich eine unglaubliche Unordnung gefunden.
unter dem Bett
unter das Bett

2. Das musst du ... platzieren.
auf den Tisch
auf dem Tisch

3. Die Schuhe lassen Sie bitte ....
vor der Tür
vor die Tür

4. Die Butter findest du ....
auf den Tisch
auf dem Tisch

5. Er spricht mit ... .
seinem Onkel
seinen Onkel

6. Stellen Sie das lieber ....
vor der Tür
vor die Tür

7. Der Zug kommt von ....
die große Stadt
der großen Stadt

8. Nach ... sollten wir das sofort machen.
meine Meinung
meiner Meinung

9. Wir sind nach ... dran.
Ihnen
Sie

10. ... kannst du es nicht lösen.
Ohne diese Kenntnis
Ohne dieser KenntnisJiné náhodně vybrané cvičení