8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

Procvičování němčiny - předložky v němčině se 3., 4., 3. a 4. pádem - cvičení 2

Procvičte si praktické používání předložek v němčině - se 3. pádem, se 4. pádem a se 3. a 4. pádem.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď

1. Sie arbeitet mit ....
meiner Schwester
meine Schwester

2. Der Zug kommt von ....
die große Stadt
der großen Stadt

3. Hänge den Anzug ....
im Schrank
in den Schrank

4. Wir sind nach ... dran.
Ihnen
Sie

5. Ich komme aus ....
die Tschechische Republik
der Tschechischen Republik

6. Das musst du ... platzieren.
auf den Tisch
auf dem Tisch

7. Die Butter findest du ....
auf den Tisch
auf dem Tisch

8. ... habe ich eine unglaubliche Unordnung gefunden.
unter dem Bett
unter das Bett

9. Stellen Sie das lieber ....
vor der Tür
vor die Tür

10. Nach ... sollten wir das sofort machen.
meine Meinung
meiner MeinungJiné náhodně vybrané cvičení