8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2023


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

Procvičování němčiny - předložky v němčině se 3., 4.,
3. a 4. pádem - cv. 2

Procvičte si praktické používání předložek v němčině - se 3. pádem, se 4. pádem a se 3. a 4. pádem.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď

1. Die Schuhe lassen Sie bitte ....
vor der Tür
vor die Tür

2. Nach ... sollten wir das sofort machen.
meine Meinung
meiner Meinung

3. Sie arbeitet mit ....
meiner Schwester
meine Schwester

4. Hänge den Anzug ....
im Schrank
in den Schrank

5. Der Anzug hängt ....
im Schrank
in den Schrank

6. ... kannst du es nicht lösen.
Ohne diese Kenntnis
Ohne dieser Kenntnis

7. Das musst du ... platzieren.
auf den Tisch
auf dem Tisch

8. Wir sind nach ... dran.
Ihnen
Sie

9. Jetzt bin ich bei ... .
die Schule
der Schule

10. Die Butter findest du ....
auf den Tisch
auf dem TischJiné náhodně vybrané cvičení