8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

Procvičování němčiny - předložky v němčině se 3., 4., 3. a 4. pádem - cvičení 2

Procvičte si praktické používání předložek v němčině - se 3. pádem, se 4. pádem a se 3. a 4. pádem.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď

1. Der Anzug hängt ....
im Schrank
in den Schrank

2. Sie arbeitet mit ....
meiner Schwester
meine Schwester

3. Hast du ein Auto bei ... gesehen?
der Schule
die Schule

4. Er spricht mit ... .
seinem Onkel
seinen Onkel

5. Das musst du ... platzieren.
auf den Tisch
auf dem Tisch

6. ... kannst du es nicht lösen.
Ohne diese Kenntnis
Ohne dieser Kenntnis

7. Wir sind nach ... dran.
Ihnen
Sie

8. Die Butter findest du ....
auf den Tisch
auf dem Tisch

9. Jetzt bin ich bei ... .
die Schule
der Schule

10. Die Schuhe lassen Sie bitte ....
vor der Tür
vor die TürJiné náhodně vybrané cvičení