8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
1500 Kč do 30. dubna 2024


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

Procvičování němčiny - skloňování osobních
zájmen v němčině


Ze dvou možností vyber správnou odpověď

1. Die Katze ist sehr schön. Ich möchte ... zu Hause haben.
sie
ihr

2. Hast du ... (er) den Brief geschrieben?
ihm
ihn

3. Das habe doch ich von ... (du) bekommen.
dir
dich

4. Geben Sie ...(er) Bescheid.
ihn
ihm

5. Hast du das von ...(sie) bekommen?
ihm
ihr

6. Bitte, informieren sie ... (wir) sofort!
uns
euch

7. Diese Arbeit überlassen Sie ... (ich).
mich
mir

8. Ich mag ...(es).
es
sie

9. Das ist für ... (wir)sehr gut.
euch
uns

10. Ich muß es ... (du) sofort sagen.
dir
dichJiné náhodně vybrané cvičení