8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

Procvičování němčiny - skloňování osobních zájmen v němčině


Ze dvou možností vyber správnou odpověď

1. Geben Sie ...(er) Bescheid.
ihn
ihm

2. Hast du ... (er) den Brief geschrieben?
ihm
ihn

3. Ich mag ...(es).
es
sie

4. Das gefällt ...(ich) sehr.
mir
mich

5. Ich muß es ... (du) sofort sagen.
dir
dich

6. Das habe doch ich von ... (du) bekommen.
dir
dich

7. Bitte, informieren sie ... (wir) sofort!
uns
euch

8. Die Katze ist sehr schön. Ich möchte ... zu Hause haben.
sie
ihr

9. Das ist für ... (wir)sehr gut.
euch
uns

10. Hast du das von ...(sie) bekommen?
ihm
ihrJiné náhodně vybrané cvičení