8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 235 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2022


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

Procvičování němčiny - skloňování osobních
zájmen v němčině


Ze dvou možností vyber správnou odpověď

1. Die Katze ist sehr schön. Ich möchte ... zu Hause haben.
sie
ihr

2. Geben Sie ...(er) Bescheid.
ihn
ihm

3. Ich mag ...(es).
es
sie

4. Ich muß es ... (du) sofort sagen.
dir
dich

5. Hast du ... (er) den Brief geschrieben?
ihm
ihn

6. Das habe doch ich von ... (du) bekommen.
dir
dich

7. Das ist für ... (wir)sehr gut.
euch
uns

8. Bitte, informieren sie ... (wir) sofort!
uns
euch

9. Diese Arbeit überlassen Sie ... (ich).
mich
mir

10. Hast du das von ...(sie) bekommen?
ihm
ihrJiné náhodně vybrané cvičení