8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
1500 Kč do 30. dubna 2024


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

Jak pomůže web 8G přijímačky.cz zvládnout zkoušky na osmileté gymnázium

Základem je procvičování

Pokud má žák úspěšně zvládnout přijímací zkoušky na osmileté gymnázium nebo jinou střední školu, musí si především důkladně procvičit úlohy, se kterými se pak u zkoušek setká. Určité typy zadání se prostě opakují jak u příjímaček na víceletá gymnázia, tak na ostatní střední školy a podobné je to i u maturity. Proto je třeba nejen znát nejen učivo z českého jazyka a matematiky, ale mít i nacvičené zpracování konkrétních typů úloh, ve kterých bude zájemce o studium potřebné znalosti prokazovat.

Všechny důležité typy úloh

Tento web přináší základní typy úloh z češtiny a z matematiky k procvičení. Všechna cvičení jsou připravena v dostatečném množství pro dokonalé procvičení a zažití požadovaného postupu. Dá se dobře procvičovat jak na počítači, tak na mobilu nebo tabletu. Počet zadání jednotlivých typů cvičení se průběžně rozšiřuje. Cvičení obsahují běžné učivo z českého jazyka a matematiky prvního stupně základní školy, které je používáno u přijímacích zkousek.

Výhody on-line prostředí

Podívejte se také na více informací o tomto projektu. Mimo jiné pro Vás máme reporting o dokončených cvičeních - nemusíte se tedy stresovat, když zrovna nedohlížíte na přípravu na přijímačky, jestli se fakt něco děje nebo jak na tom budoucí gymnazista je. K dispozici jsou stes základní statistiky nebo výsledky všech cvičení. Příprava může probíhat kdykoliv a kdekoliv, třeba i pomocí mobilního telefonu.

Přidali jsme také pár cvičení z němčiny, které jsme měli původně zpracované pro jiné projekty.

Nyní přístup do 30. dubna 2024 za 1500 Kč! Registrujte se co nejdříve.

Pokud by došlo k posunu termínu přijímacích zkoušek, jak se stalo kvůli koronavirové pandemii v roce 2020, automaticky prodloužíme přístup do konce měsíce, v němž se přijímací zkoušky budou konat.

Co získáte zakoupením přístupu do placené verze

Vyzkoušejte zdarma všechny typy cvičení

český jazyk    matematika

Český jazyk

Máme připravené následující typy cvičení, se kterými se můžete setkat v přijímacích zkouškách na střední školu:

Čeština 1. Pravopis, práce s krátkým textem

Ve výběru ze čtyř možností se hledá správná odpověď - například věta, která věta obsahuje chybu, nebo správná interpretace krátkého textu. Vždy se náhodně vybere pět zadání z celkového množství, cvičení se tedy neopakuje. Systém náhodného výběru zadání je zvolen proto, že děti mají většinou naprosto nepřekonatelnou paměť a jsou schopné se cvičení prakticky naučit nazpaměť. Takto vypadá cvičení pokaždé jinak. I když se občas objeví stejné zadání jednotlivé úlohy, bude nejspíše pod jiným číslem (jedno cvičení obsahuje pět zadání) a s jinými zadáními. Tohle se týká cvičení 1, 3, 4, u seřazování částí textu do správného pořadí to pochopitelně realizovat nelze. Náhodný výběr zadání funguje v placené části, ve cvičení na zkoušku uvidíte zadání pořád stejná.
Počet zadání v tomto cvičení: 106

Vyzkoušet zdarma cv. čeština 1
přijímačkyosmileté gymnázium

Čeština 2. Seřaď části textu

Šest částí textu je třeba seřadit do správného pořadí. S tímto typem úlohy se mimochodem setkáte nejen u přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium, ale i u přijímaček na čtyřleté střední školy a i u maturity. Cermat samozřejmě obtížnost této úlohy stupňuje, základní princip ale zůstává stále stejný. Procvičování je tedy určitě nutné.
Počet zadání v tomto cvičení: 24

Vyzkoušet zdarma cv. čeština 2
přijímačky osmileté gymnázium

Čeština 3. Pravopis, porozumění textu (ano/ne)

Je třeba rozhodnout (ano/ne) - například zda věta obsahuje chybu, zda je pravopisně správně nebo se pracuje s porozuměním krátkým textům. Opět se náhodně vybere pět zadání z velkého množství v databázi, jde o úlohu, se kterou se setkáte i v jiných testech z dílny Cermatu.
Počet zadání v tomto cvičení: 66

Vyzkoušet zdarma cv. čeština 3
přijímačky osmileté gymnázium

Čeština 4. Porozumění textu

Práce s textem - k úvodnímu text je připraveno pět otázek, jsou zaměřeny na porozumění a na mluvnické jevy. První tři otázky jsou výběrem ze čtyř možností, ve čtvrté otázce žák souhlasí nebo nesouhlasí s tvrzením (ano/ne), na pátou otázku je třeba odpověď vypsat. Práce s textem je také jednou z vychytávek, které budou studenty provázet až k maturitě.
Počet textů v tomto cvičení: 20
Počet otázek k textům v tomto cvičení: 156

Vyzkoušet zdarma cv. čeština 4
přijímačky osmileté gymnázium

Čeština 5. Práce s textem

Zadání se skládá z úvodního textu a čtyř otázek - tvrzení. Žák musí na základě informací v textu rozhodnout, zda tvrzení platí nebo ne. Tento typ úlohy je v přijímacích zkouškách na osmileté gymnázium docela častý. Stejně jako v ostatních cvičeních může být k jednomu textu více otázek, než se zobrazuje. Pokud tedy narazíte na stejný text znovu, můžete odpovídat na jiné otázky.
Počet textů v tomto cvičení: 20
Počet otázek k textům v tomto cvičení: 127

Vyzkoušet zdarma cv. čeština 5
přijímačky osmileté gymnázium

6. Procvičování češtiny

Připravili jsme ještě další procvičování češtiny, většinou naprosto nejpodstatnějšího učiva základní školy - například vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem, psani s/z, ú/ů a podobně. Vždy se vybírá ze dvou možností. Tuto část průběžně rozšiřujeme.


Matematika

Matematika 1. Vypočítej

Cvičení se skládá z pěti náhodně vygenerovaných příkladů, které obsahují základní matematické operace - sčítání, odčítání, násobení a dělení. V dalším typu příkladů se hledá rovnost v příkladech s jednotkami hmotnosti, délky nebo času.
Počet zadání v tomto cvičení: 50

Vyzkoušet zdarma cv. matematika 1
přijímačky osmileté gymnázium

Matematika 2. Slovní úlohy 1

Cvičení obsahuje slovní úlohu, správná odpověď se vybírá z pěti možností.
Počet zadání v tomto cvičení: 25

Vyzkoušet zdarma cv. matematika 2
přijímačky osmileté gymnázium

Matematika 3. Slovní úlohy 2

Cvičení obsahuje slovní úlohu, odpovídá se na dvě otázky, jako řešení je třeba napsat číslo.
Počet zadání v tomto cvičení: 21

Vyzkoušet zdarma cv. matematika 3
přijímačky osmileté gymnázium
<

Matematika 4. Obrazce ve čtvercové síti

Základem cvičení jsou dva obrazce zakreslené ve čtvercové síti. K zadání jsou uvedena dvě tvrzení, o nichž žák rozhoduje, zda platí (ano/ne).
Počet zadání v tomto cvičení: 20

Vyzkoušet zdarma cv. matematika 4
přijímačky osmileté gymnázium


Něco navíc - procvičování malé násobilky.

Němčina

Procvičování němčiny


Výsledky všech cvičení se ukládají, vyhodnocení se provádí v procentech. V případě chybného vyřešení úkolu se vždy zobrazí správné řešení.

Počet cvičení je uveden k 13.06.2024

Ceník

Přístup do 30. dubna 2024 do plné verze procvičování stojí 1500 Kč pro jednu osobu. Vyzkoušejte si, jak to zvládnete.

Pokud by došlo k posunu termínu přijímacích zkoušek, jak se stalo kvůli koronavirové pandemii v roce 2020, automaticky prodloužíme přístup do konce měsíce, v němž se přijímací zkoušky budou konat.

Koupit přístup k plnému
počtu cvičení

Přihlášení


Pokud jste se zatím neregistrovali, přejděte nejprve k registraci.

Nová registrace - přístup k plnému počtu cvičení

Registrace je prvním krokem k přístupu do placené části s plným počtem cvičení. Po vyplnění registračního formuláře se vám zobrazí platební údaje, které také posíláme na zadaný e-mail. Po ověření platby zpřístupníme placenou část a můžete začít s procvičováním.

Aktuální cena je 1500 Kč do 30. dubna 2024.

Pokud by došlo k posunu termínu přijímacích zkoušek, jak se stalo kvůli koronavirové pandemii v roce 2020, automaticky prodloužíme přístup do konce měsíce, v němž se přijímací zkoušky budou konat.Souhlasím s obchodními podmínkami a ochranou osobních údajů


Kolikátého bude zítra?

Jestliže jste se už registrovali, přejděte na přihlášení.

Kontakt

Napište nám na tento e-mail:

procvicovanicestiny(zavináč)seznam.cz